Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 562/559, Centrumupprustning Njurundabommen

Vi planerar att skapa ett tydligt centrumstråk längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommens centrum.  Vi vill skapa god tillgänglighet och framkomlighet samt förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Tillsammans med omgivande bebyggelse vill Trafikverket skapa ett tydligt centrumstråk som med handels- och servicefunktioner stärker Njurundabommens centrum. Korsningar kan behöva byggas om och nya korsningar kan tillkomma.

I planerna ingår att bygga en gång- och cykelväg längs Njurundavägen-Mjösundsvägen för bättre tillgänglighet till butiker och tågstation. Tillsammans med Sundsvalls kommun ska vi också underlätta byten av trafikslag inom stationsområdet, där ingår cykelparkeringar, pendlarparkeringar, taxiangöring och busshållplatser.