Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 562/559, Centrumupprustning Njurundabommen

Vi planerar att skapa ett tydligt centrumstråk längs Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommens centrum.  Vi vill skapa god tillgänglighet och framkomlighet samt förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Tillsammans med omgivande bebyggelse vill vi skapa ett tydligt centrumstråk som med handels- och servicefunktioner stärker Njurundabommens centrum.

I planerna ingår att bygga en gång- och cykelväg längs Njurundavägen-Mjösundsvägen för bättre tillgänglighet till butiker och tågstationen. Dessa vägar utformas som stadsgator med centrumkaraktär genom Njurundabommen, tillgängligt, framkomligt och trafiksäkert för alla. I ombyggnationen bygger vi en ny vägbro över Åbäcken som även rymmer en gång- och cykelväg.

Tillsammans med Sundsvalls kommun ska vi också underlätta byten av trafikslag inom stationsområdet, där ingår cykelparkeringar, pendlarparkeringar, taxiangöring och busshållplatser.

Korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen byggs om i samband med att busshållplatserna flyttas till stationsområdet.