Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 562, Sundsvalls Resecentrum –Trafikplats Skönsberg

Väg 562 mellan Sundsvalls Resecentrum och trafikplats Skönsberg ska byggas om till en stadsgata och bidra till en tillgänglig och säker stadsmiljö. En delsträcka av gamla E4 mellan Njurunda-Sundsvall som ska omvandlas från europaväg till lokal väg.

Sträckan som ska byggas om är cirka 2,6 km. Vägen ska bli en stadsgata där buss-, gång- och cykeltrafik kommer att få en mer framträdande plats.

Väg 562 är en statlig väg med Trafikverket som väghållare. Efter ombyggnationerna kommer
vägen att övergå till att bli en stadsgata, med kommunen som väghållare.