Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Cyklist i trafiken

Väg 566, Juniskärsvägen, bärighets- och stabilitetsåtgärder

Vi planerar att förbättra bärigheten och stabiliteten på Juniskärsvägen, sträckan mellan Skottsundsvägen och Nylandsvägen. Den är i dåligt skick och är svår att underhålla. Vi kommer även se över utformningen av farthinder på sträckan.

På sträckan förbi Döviksjön finns problem med stabiliteten. Vi planerar att förbättra vägens standard genom att gräva ur och byta ut dåliga massor, förbättra diken och lägga ny asfalt. I
samband med dessa arbeten kommer även de befintliga farthindren att byggas om.

När genomförs åtgärderna?
Vi planerar att utföra förbättringsåtgärderna för att öka vägens bärighet och stabilitet 2019-2020.

Gång- och cykelbana
Det finns behov av åtgärder för gående och cyklister men i dagsläget finns ingen finansiering för detta. En säkrare gång- och cykelbana kommer att kräva mer mark. Om finansieringen kan lösas i den regionala transportplanen för 2018-2029 så kommer vi att utreda frågan vidare.