Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

underhåll på väg

Sommarens trafikpåverkande arbeten i Västernorrlands län 2018

På sommaren går arbetena lättare och snabbare att utföra jämfört med andra tider på året. Här kan du se exempel på vägarbeten som kommer att påverka trafiken, och ska utföras i Västernorrlands län sommarsäsongen 2018.

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt. Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september.

Håll dig uppdaterad

Håll dig uppdaterad på Trafikverket.se "Trafikinformation, väg" på startsidan. Där får du veta vilka arbeten som pågår eller ska starta inom fem dagar. Informationen uppdateras löpande.

Urval av vägarbeten som påverkar trafiken i Västernorrlands län 

VägSträckaÅtgärd/påverkanLängd km
E4 Sundsvall-Birsta samt trafikplats Gärde (Bydalen) Beläggningsarbete nattetid. Avstängt körfält, trafikljus med lots och nedsatt hastighet. 5
E4 Ullånger-Docksta Ombyggnation till mötesfri väg. Avstängt körfält, trafikljus och nedsatt hastighet. 12
E4 Genom Älandsbro Ombyggnation med bärighetsåtgärder, beläggning, schaktning och sidoområdesåtgärder. Avstängd väg, omledning, trafikljus och nedsatt hastighet. 2
E14 Björneborgsgatan, Bergsgatan-Matfors Beläggningsarbete nattetid. Avstängt körfält, trafikljus med lots och nedsatt hastighet. 19
90 Sollefteå Broarbete 6 augusti-21 september. Ett körfält avstängt. -
331 Nordantjäl Broarbete nattetid 15 maj-8 juni. Avstängd väg och omledning. -
335 Sidensjö-Överhörnäs Beläggningarbete och sidoområdesåtgärder 23 april-1 oktober. Avstängd väg och omledning. 14
615 Alnöbron Beläggningsarbete nattetid på båda sidor om Alnöbron, från fastland till vägskäl väg 665 på Alnön. Ett körfält avstängt, trafikljus med lots och nedsatt hastighet. 3,5
622 Timmervägen Beläggningsarbete nattetid. Avstängda körfält, trafikljus med lots och nedsatt hastighet. 6,5
954 Långsele Broarbete 2 maj-6 juli. Avstängd väg och omledning. -
  Njurunda Flera vägar i Njurundabommen och Kvissleby med omnejd påverkas av vägarbeten i sommar. Läs mer om projekten.  
352 Gullänget-Björna Ytbeläggning, kraftigt begränsad framkomlighet och risk för stenskott. Startar i juni. Beräknad arbetstid cirka nio dagar vid gynnsamt väder. 29,7
857, 334 Mariebergsvägen Bjärtrå Ytbeläggning, kraftigt begränsad framkomlighet och risk för stenskott. Startar i juni. Beräknad arbetstid cirka nio dagar vid gynnsamt väder. 9,5
1067 Täfteå-Vägskäl 1075 Ytbeläggning, kraftigt begränsad framkomlighet och risk för stenskott. Startar i juni. Beräknad arbetstid cirka nio dagar vid gynnsamt väder. 8,5
1075 Dombäck-Björna Ytbeläggning, kraftigt begränsad framkomlighet och risk för stenskott. Startar i juni. Beräknad arbetstid cirka nio dagar vid gynnsamt väder. 38,8
90 Hällsjö-Tjäll, Hundskolan-Remsle Beläggningsarbete, v 35-37 (27 augusti-14 september). -