Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Urval av sommarens vägarbeten i Västernorrlands län

Håll koll med Trafikinformation väg så får du veta vilka arbeten som pågår och påverkar din resväg. Här presenteras de arbeten som pågår just nu eller startar inom kort. Informationen uppdateras löpande.

Sommarjobb på vägen för att göra dina resor smidigare

Sommarhalvåret är en intensiv period när vi genomför många stora och små vägarbeten. Det är också den tid på året då arbetspendlingen är mindre intensiv och störningarna blir alltså mindre. Underhåll bidrar till att livslängden på våra vägar blir så lång som möjligt.

Därför ser vi regelbundet över vägens beläggning och sidoområden, vi underhåller broar och tunnlar men bygger även nytt så att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt.

I Sverige är säsongen för asfaltering ganska kort. Arbetena är beroende av lagom temperatur och det ska inte regna för att resultatet ska bli bra. Det gör att dessa arbeten är svåra att planera långt i förväg så håll dig uppdaterad på Trafikinformation väg. Asfaltering utförs ofta i nära anslutning till trafiken och på de mest trafikerade vägarna måste vi leda om biltrafiken. I och runt storstäderna utförs mycket beläggningsarbete på nätterna för att störa trafiken så lite som möjligt.

Håll koll på sommarens vägarbeten och planera din resa

Här är ett urval av sommarens vägarbeten i länet som kan påverka dig som trafikant i sommar. Den länsvisa sammanställningen redovisar naturligtvis inte allt som görs på vägarna i sommar, Trafikverket gör betydligt fler insatser för att förbättra landets infrastruktur. I tabellen nedan finns de arbeten som har särskild trafikpåverkan och genomförs någon gång under sommarperioden maj-september. Under "Åtgärder på Högakustenvägarna och övriga vägar" finns arbeten med måttlig trafikpåverkan.

HÖGAKUSTENVÄGARNA
Fläckvis förstärkning maj – juni och fläckvis beläggning med start i augusti. Arbetena är förberedelser inför nästa år då vägarna får ny slitagetålig vägbana (ytbehandling). Måttlig påverkan på framkomligheten.

VÄGARNA SOM SKA ÅTGÄRDAS
• 817, Klockestrand – Nyadal
• 822, Ramsta – Nora Kyrka
• 825, Klockestrand – Främmerveda
• 833, Gallsätter – Alderskog
• 834, Häggvik – Nordingrå
• 836, Häggvik – Barsta
• 839, Bäckland – Bönhamn
• 840, Björnås – Bäckland
• 848, Nordingrå – Norrfällsviken

ÖVRIGA VÄGAR SOM ÅTGÄRDAS
Ytbehandling, sänkt hastighet, risk för stenskott.
• 851, Främmerveda – Bergsåker (Ullånger)
• 335, Sidensjö – Haffsta
• 1062, Killingsnäs – Gideå
• 1062, Killingsnäs – Skeppsmalen

YTBEHANDLING – EN TYP AV BELÄGGNING
En beläggningstyp som innebär att stenmaterial och bindemedel sprids ut på vägen var för sig, utan att ha blandats ihop innan. Metoden är kostnads- och energieffektiv. Den innebär kraftigt begränsad framkomlighet och risk för stenskott. Håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.

Väg Sträcka Åtgärd Påverkan
562 (gamla E4) Selångersån-Trafikplats Skönsberg Flytt av Skepparplatsens korsning, ledningsarbeten. Kraftigt begränsad framkomlighet. Fyrvägskorsning blir trevägskorsning, Heffners allé stängs från korsningen, tillfällig cirkulationsplats, fyra körfält blir två (ett i varje riktning).
E14 Cirkulationsplats Björneborgsgatan/
562/oljehamnen
Bredda körfält. Sänkt hastighet.
562 (gamla E4) Sundsvalls resecentrum-Selångersån Bygge av gång- och cykelport under vägen. Trafiken hänvisas till ett körfält.
E4 Högakustenbron Målning av hängkablar. Halva bron avstängd, omkörningsförbud.
E4 Överdal-Ullånger Fläckvis beläggning Omledning, avstängt körfält.
E4 Docksta-Örnsköldsvik Fläckvis beläggning Omledning, avstängt körfält.
E4 Bro över Majorsviken Byte av bullerskydd. En körriktning avstängd, alltid framkomligt, sänkt hastighet.
E4 Ullånger-Docksta Beläggning, vägmålning, mittvajerräcke. Lots.
E14 Timmervägen-Blåberget Sprängningsarbeten. Stopp i 5-10 minuter, 1-2 gånger dagligen.
E14 Matfors-Bräcke Förstärknings- och beläggningsarbeten under två somrar. Lots, trafikljus.
331 Bergeforsenbron Byte av övergångskonstruktioner. Ett körfält avstängt, trafiken regleras med trafikljus.
615 Alnöbron Beläggning, gjuta igen serviceluckor. Nattarbete, sänkt hastighet dag- och nattetid, trafikljus med lots.
90 Bro över Kramforsån Renovering av kantbalkar. Indraget körutrymme, sänkt hastighet.
87 Sollefteå Byte av rörbro. Förbiledning på sidan om bron, sänkt hastighet.
90 Bro över Gissjön Byte av rörbro. Förbiledning på sidan om bron, sänkt hastighet.
86 I höjd med Tegelvägen Omledning förbi brobygge. Sänkt hastighet.
566 Juniskärsvägen-Apelvägen-Nylandsvägen Stabilitets- och förstärkningsåtgärder. Stängt för trafik, omledning via Junivägen, skolbussen kan passera, påverkan för kollektivtrafiken.
352 Gullänget-Bjästa Ytbehandling, fortsättning på förra sommarens arbete. Ett körfält stängt, nedsatt hastighet, lots.
908 E4-Nybyn Ytbehandling. Ett körfält stängt, nedsatt hastighet, lots.
E4/Väg 348 Korsningen E4/348 Korsningsåtgärder. Begränsad framkomlighet, sänkt hastighet.