Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för fastställelse

Länsstyrelsens tillstyrkan av järnvägsplanen för Bergsåker triangelspår innebar att vi idag, den 24 maj 2017,  kunde skicka in planen för fastställelse. Innan den nya järnvägsanslutningen kan byggas måste järnvägsplanen fastställas och vinna laga kraft.

Den 12 april 2017 tillstyrkte länsstyrelsen järnvägsplanen för Bergsåker triangelspår. Vi kunde därmed gå vidare till nästa steg i planeringsprocessen och har nu skickat in planen för fastställelse till Trafikverkets planprövning i Borlänge.

Utifrån inkomna synpunkter under granskningen har mindre ändringar av järnvägsplanen utförts, se fastställesehandling under Dokument - Aktuella handlingar. Därför ges de som yttrat sig under granskningen av järnvägsplanen möjlighet att ta del av Trafikverkets bemötande och yttra sig ännu en gång. När planen väl har fastställts kan den överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan.

Vi räknar med att ha en lagakraftvunnen järnvägsplan under 2017. Start för byggnationen sker då under 2018.

Ansökan till mark- och miljödomstolen
För att kunna bygga järnvägsbron över Selångersån och lägga om Hulibäcken behöver vi tillstånd för vattenverksamhet från mark- och miljödomstolen. Vi räknar med att skicka in ansökan om tillstånd till domstolen sommaren/hösten 2017 och beräknar att vi har fått en lagakraftvunnen dom våren 2018.