Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rivning av inlösta fastigheter

Vi river nu de fyra fastigheter vi har löst in längs Gammelvägen. Fastigheterna rivs för att de ligger i Hulibäckens nya läge. Rivningen som utförs under dagtid kan tidvis upplevas bullerstörande och innebär ett ökat antal transporter i området.

Rivningsarbetet utförs av Peab som Trafikverket tilldelat entreprenaden för uppbyggnad av järnvägsbank och broar.

Hulibäckens kulvert ligger idag nära Ådalsbanan där det nya triangelspåret ska byggas. Kulverten för bäcken är bitvis i dåligt skick och de geotekniska förutsättningarna är dåliga i området. Hulibäcken får därför ett nytt läge mellan Gammelvägen och Timmervägen, den byggs som en öppen bäckfåra. Ett arbete som Peab planerar att utföra under våren 2019.