Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Animerad bild på triangelspåret i Bergsåker

Nu börjar ett efterlängtat triangeldrama

Artikel i tidningen Byggplats: Nu kopplas triangelspåret i Bergsåker ihop. Resultatet blir en mycket smidigare och enklare tillvaro för de som använder järnvägen.

– Vi är snart i mål med den här etappen. Nu kan vi fokusera på projektet i Maland med ny anslutning av Tunadalsspåret till Sundsvalls Hamn, säger Trafikverkets projektledare Håkan Åberg.

Mittbanan mot Jämtland och Ådalsbanan mot Kramfors går idag parallellt ut från centralstationen i Sundsvall. I de västra delarna av Sundsvall delar sig spåren och Ådalsbanan viker av norrut mot Timrå medan Mittbanan fortsätter västerut mot Östersund. 

För tåg som färdas västerifrån på Mittbanan och ska norrut på Ådalsbanan, främst timmertransporter, innebär denna utformning att tågen måste gå in mot Sundsvall för att göra en så kallad lokrundgång, man kopplar loss loket och flyttar det till den andra änden av tåget för att kunna byta färdriktning.   

Den här proceduren måste också göras vid färd i motsatt riktning och resultatet har blivit ett mycket omständligt förfarande. Tågen har gjort lokrundgången i Nacksta och där blockerat spåren för andra tåg, vilket medfört att kapaciteten på banorna har minskat. I de fall de behövt gå ända in till containerterminalen på stationsområdet i Sundsvall har den extra resan medfört bomfällningar i city.

– Att bygga om den här delen av järnvägen så att vi effektiviserar transporterna och ökar tillgängligheten på spåren har diskuterats länge och varit efterlängtat. Nu går vi i mål med projektet i Bergsåker och det känns riktigt bra, säger Håkan Åberg.

Sedan 2014 har nästan 550 miljoner kronor använts för att färdigställa triangelspåret som gör det möjligt att svänga in på Ådalsbanan direkt från Mittbanan och vice versa.

Det som byggts i den nya järnvägsanläggningen i Bergsåker är:

  •  1 700 meter elektrifierad järnväg
  •  Två nya växlar, en på Mittbanan och en på Ådalsbanan
  •  Två järnvägsbroar, en över Timmervägen och en över Selångersån


Ny signalanläggning och nytt ställverk

Inkoppling av triangelspåret är planerat till den 5 juli 2021. För projektledaren Håkan Åberg och hans medarbetare och entreprenadföretag flyttas då fokus någon mil norrut, till projektet Maland och Tunadalsspåret. Där pågår arbetet med att bygga en ny anslutning till Ådalsbanan samt elektrifiera Tunadalsspåret.

– Problematiken är precis densamma där, det går inte att från nordlig färdriktning på Ådalsbanan svänga direkt mot Tunadal och Sundsvalls Hamn dit en stor del av transporterna är på väg. I dag tvingas de till en lokrundgång i Timrå, och dessutom krävs ett diesellok eftersom Tunadalsspåret inte är elektrifierat, säger Håkan Åberg.

Triangelspåret i Maland beräknas att tas i bruk senast hösten 2023.

FAKTA
Triangelspår i Bergsåker och ny anslutning i Maland är viktiga bitar i det pussel som läggs för att göra Sundsvall till ett effektivt logistiknav. En annan bit i pusslet är pågående bygget av Logistikparken i Petersvik som innehåller kombiterminal och djuphamn. På önskelistan står dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall och en ny lösning för E14. På plats i pusslet är redan Sundsvallsbron.

Text: Anders Lövgren