Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägsbro över Ljungan i Njurunda
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten med en ny järnvägsbro över Ljungan i Njurunda har inletts

Livslängden på dagens järnvägsbro är mycket begränsad och nu har arbetet med den nya dubbelspårsbron inletts. Inledningsvis byggs en arbetsbrygga av träpålar för att underlätta byggnationen av den nya bron. Pålningsarbetet kan upplevas bullerstörande.

På plats nere vid Ljungan, strax väster om befintlig järnvägsbro, har förarbeten med en ca 20 meter lång arbetsbrygga av träpålar inletts inför bygget av den dubbelspåriga järnvägsbron över älven.

- Med hjälp av en pålmaskin slås ett par hundra pålar ner i älven, ett arbetsmoment som kan upplevas som störande. Pålningsarbetet utförs under dagtid och när arbetsbryggan är klar under januari blir det möjligt att nå ut med maskiner, material och den utrustning som behövs för att bygga upp brostöden till den nya järnvägsbron, berättar Trafikverkets projektledare Robert Pettersson. 

En tillfällig arbetsbrygga byggs upp på ett par hundra pålar över Ljungan för att göra det möjligt att bygga brostöden till den nya järnvägsbron.

Stor hänsyn till värdefull miljö

Den 17 km långa sträckan av Ljungan nedströms kraftverket vid Viforsen är en outbyggd älvsträcka som rymmer värdefulla naturmiljöer. Området är utpekat som riksintresse för naturvård, främst på grund av att det är den enda älven i länet med naturlig fortplantning av lax. Det finns även stammar av havsöring, sik och harr som har mycket stort värde.

– Ljungan är värdefull för bland annat flera fiskarter, vilket vi vill måna om. Brostödet som står ute i älven kommer att vinklas så att det följer vattnets naturliga strömriktningar, precis som på E4 bron över Ljungan. Och för att inte störa fortplantningen kommer vi att styra broarbeten till tider på året när påverkan på fiskens lek är som lägst, berättar Carina Amcoff, miljöspecialist vid Trafikverket.

- Inför pålningsarbetet med arbetsbryggan har vi, för att minimera påverkan på flodpärlmussla och flat dammussla, flyttat dessa från området till en mer lämplig plats. Vi genomför även regelbunda kontroller av grumling, berättar Carina.

På luciamorgonen startade gjutningen av brons bottenplattor vid norra landfästet. 

Fakta om den nya järnvägsbron

Brolängd: ca 160 meter
Bredd: ca 12 meter
Frihöjd: ca 8 meter
Antal brostöd: 4 stycken, varav ett stöd i vattnet och ett vid strandkanten
Byggtid: 2017/18-2020

Under den nya bron kommer en gångpassag anläggas längs strandlinjen för att boende och sportfiskare enkelt ska kunna röra sig längs älven.