Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Händer som håller i ett arkeologiskt föremål
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnålderslämningar och försvunna gravar i Dingersjö - Kvissle

Läs rapporten om den arkeologiska utredning och förundersökningen i Dingerjsö - Kvissle. Tre nya anläggningar har hittats varav två ska slutundersökas, dels fornlämningar i Ljungan och dels rester av gravar på land.

Undersökningarna har genomförts med anledning av att vi ska bygga en förlängd mötesstation för järnvägen vid Dingersjö och bygga om gamla E4, väg 562.

Utredningen och förundersökningen genomfördes inom 6 delområden från Ljungan i söder till Kvissle i norr. Vid dykningar i Ljungan framkom tre nya anläggningar utöver de fyra som var kända sedan tidigare. Lämningarna är spår efter två olika typer av verksamheter, fiske och flottning, och kunde dateras till perioden kring 1800.

Förundersökningen kunde på land påvisa arkeologiska lämningar inom två områden, i delområde 2 och 3 i söder och i del- område 7 i norr. Inom yta 2 och 3 rör det sig om stolphål, härdar och nedgrävningar vilka utgör spår efter de perifera delarna av en yngre järnåldersboplats. Inom gårdstomten kunde ett stolphål dateras till äldre järnålder. Därutöver framkom odlings- lämningar från historisk tid, huvudsakligen en stor mängd störhål. Inom delområde 7 (se bild nedan) i norra delen av undersökningsområdet påträffades inga arkeologiskt iakttagbara rester efter de sex gravhögar som en gång har legat på rad ovanför Ljungan. Högarna har sannolikt odlats bort efter laga skiftet 1860. Däremot framkom spår efter upprepade avbränningar av ytan, sannolikt för att gynna betet på platsen.

 Arkeologiska undersökningar i Dingersjö

Slutundersökning

Under sommaren ska en slutundersökning av två delområden utföras. Det ena området ligger i Ljungan och det andra området ligger längre norrut på östra sidan av järnvägen, se område 7 i bíld ovan. I område 7 är det rester av ett antal gravar som ska slutundersökas.

Läs rapporten

Under Dokument - Aktuella handlignar hittar du rapporten