Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bildkollage med tåg och räls
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bullrande arbeten i Njurundabommen

På torsdag den 14 september utför vår entreprenör Skanska pålningsarbeten mellan Mjösundsvägen och Stångån. Pålningen görs för att mäta buller och vibrationer inför kommande pålningsarbeten. Arbetena beräknas pågå ca 5-6 timmar och kan upplevas störande.

Dagens järnväg i höjd med järnvägsbron över Mjösundsvägen leder vibrationer in mot centrum. Det vill vi förbättra nu när vi ska bygga ny järnväg och nya järnvägsbroar. Genom att slå ner pålar längs delar av sträckan för den nya mötesstationen förhindrar vi spridning av vibrationer från den nya järnvägen.

- Innan vår entreprenör inleder arbetena med pålning vill dom nu prova att slå ner en påle för att mäta buller och vibrationer. Arbetet med prov-pålningen beräknas starta kring kl 08.00. Mätresultatet kommer att användas för att titta på hur buller i samband med den kommande pålningen kan minimeras, berättar Trafikverkets projektledare Robert Pettersson.

Kommande pålningsarbeten planeras att utföras i samband med ett planerat tågstopp vecka 42, 16-22/10, samt under våren 2018.

Bullerdämpande åtgärder

Utöver de åtgärder Skanska tittar på för att hantera buller under pålningsarbetet så gör Trafikverket fastighetsnära bullerskyddsåtgärder på de fastigheter/lägenheter som har ljudnivåer över riktvärden.

- För att förbättra ljudnivån inomhus sätter vi, under september-oktober, in nya fönster i HSB:s båda hyreshus närmast järnvägen. Vi byter de fönster som krävs för att klara riktvärden för buller. Fönsterbyten för övriga berörda fastigheter görs under 2018. Arbetet utförs av vår entreprenör Wiiks Bygg AB, berättar Robert.

I samband med bygget av järnvägen kommer även spårnära bullerskyddsåtgärder såsom bullervallar och bullerplank att byggas.