Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byte av fönster och bulleråtgärder
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Wiiks Bygg AB har tilldelats entreprenaden för fastighetsnära bullerskydd

Vi har tilldelat det lokala företaget Wiiks Bygg AB som entreprenör för fastighetsnära bullerskyddsåtgärder för projektet Dingersjö förlängd mötesstation. Totalt lämnades fem anbud in och kontraktssumman är cirka 3,7 miljoner kronor.

I entreprenaden ingår utförande av fasadåtgärder såsom fönsterbyten, ventilåtgärder och i vissa fall även åtgärder på ytterdörrar, väggar och snedtak.

Totalt handlar det om 42 bostadsbyggnader som får åtgärder som förbättrar fasadernas ljudreduktion i området mellan Njurundabommen och Nolby. Åtgärderna görs i samband med ombyggnaden av gamla E4, väg 562, och nybyggnaden av Dingersjö mötesstation.

- Vi gör dessa åtgärder för att förbättra ljudnivån inomhus i de bostäder som beräknas få ljudnivåer över riktvärden från trafiken från ombyggd järnväg och väg, berättar Katrin Olofsson, byggledare bullerskydd.

- Wiiks Bygg inleder med att göra inmätningar av exakta mått på alla fönster, fönsterdörrar och annat som ska bytas, berättar Katrin.

Tid för inmätning 2017:
Flerbostadshus – juni
Enfamiljshus – slutet av augusti till oktober

Tid för montering av fönster:
Två större hyreshus - hösten 2017
Övriga hus – januari till mars 2018.

- Vi räknar med att fasadåtgärderna ska vara utförda och slutbesiktade innan vi börjar bygga om järnvägen. På så sätt blir de även ett skydd mot byggbuller, säger Katrin.