Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Byggarbetsplats
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten dygnet runt i Njurundabommen och vid Värstaborg

Från torsdag 31 maj till söndag 3 juni sker arbeten dygnet runt. Ett planerat tågstopp gör det möjligt att utföra arbetsmoment som inte kan genomföras när tågen passerar. Vi ber överseende med de störningar som arbetet kan medföra.

Intill järnvägen vid Stångån i Njurundabommen samt mellan Värstaborg och Tunavägen kommer vissa arbetsmoment att pågå dygnet runt.

- Pålning och spontning kommer inte utföras under lördag och söndag. Dessa arbeten sker dagtid fram till kl 19.00 på torsdag och fredag denna period. De arbeten som ska utföras dygnet runt är i huvudsak grävarbeten för att frilägga spont vid Stångån, schakt och fyll av material för att bygga upp järnvägsbanken mellan Värstaborg och Tunavägen. Arbetena med i höjd med Värstaborg medför en hel del transporter med grus, berättar Trafikverkets projektledare Robert Pettersson.

En komplicerande faktor för uppbyggnad av dubbelspåret i Dingersjö är närheten till den befintliga järnvägen. Stopp i järnvägstrafiken måste planeras in två år i förväg och under några korta dagar kan då arbeten göras som inte är möjliga när trafiken rullar på spåren.

– Inför denna helg har planeringen varit otroligt noggrann och det gäller att göra så mycket förberedande arbeten som möjligt innan tågstoppet. Vi har inte så stora marginaler så inget får gå fel. Det gäller att hinna göra allt klart innan tågtrafiken släpps på igen. Jag hoppas Njurundaborma har förståelse för att vi behöver utföra vissa arbetsmoment dygnet runt under denna period, avslutar Robert.