Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Påbörjat bygge av ny rondellen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ny cirkulationplats vid korsningen Klockarberget/väg 562

Den nya länsvägen, väg 562 börjar ta form norr om Njurundabommen. Den gamla europavägen har rivits och den nya vägen har flyttats aningen västerut för att ge plats åt ett helt nytt dubbelspår. Den 3-4 juli asfalteras vägen och öppnar därefter för trafik.

En helt ny väg tar form i Njurunda, mellan Njurundabommen och Nolby. Mycket arbete återstår men redan nästa vecka sker asfaltering om vädret tillåter och i slutet av veckan kan biltrafiken börja köra på den nyasfalterade vägen vilket kommer att underlätta framkomligheten.

Bild till vänster: Den nya lokala vägen med Nolbykullen i norr. Bild till höger: Ny cirkulationsplats med infart till Klockarberget till höger och Njurundabommen i söder.

Den nya cirkulationsplatsen vid Klockarberget blir ett provisorium under sommaren innan den färdigställs under hösten. I sommar kommer arbetet koncentreras till järnvägen. Med start andra veckan i augusti kan det åter igen blir något begränsad framkomlighet då kantsten ska läggas, refuger och en ny gång- och cykelväg ska byggas, anslutande vägar ska färdigställas och ny belysning sättas upp.

Ta det fortsatt lugnt förbi arbetsområdena och respektera hastighetsbegränsningar och avspärrningar. Arbetsområdet är farligt att vistas på och dessutom förbjudet.

Tack för visad hänsyn!