Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration av järnvägsbroarna i Njurundsbommen
Denna nyhet är äldre än 6 månader

På väg mot dubbelspår - så påverkas du

Under nästa vecka inleds pålning- och spontningsarbeten för de nya järnvägsbroarna i Njurundabommen. Arbetena utförs periodvis fram till hösten och kan upplevas bullerstörande. I slutet av månaden och fram till 6 juli begränsas framkomligheten på väg 562.

Under vecka 16, den 16-19 april, planerar vår entreprenör Skanska att inleda pålning och spontning vid järnvägen mellan Stångån och Mjösundvägen. Arbetena utförs dels för att skapa stabilitet för de nya järnvägsbroarnas brostöd men även för att stabilisera och förstärka järnvägsbanken. Dessa arbetsmoment kan upplevas bullerstörande.

- För att minska störningarna vid spontningsarbetena tittar vår Skanska på möjligheten att använda en metod som förväntas ge mindre buller. Vanligtvis slås stålsponten ner i marken och det medför ett konstant dunkande som kan upplevas störande. Med den alternativa metoden borras sponten ner i marken. Tillvägagångssättet ska utvärderas under maj och kan leda till att arbetstiderna utökas och att spontningen blir klar tidigare än beräknat, berättar Trafikverkets delprojektledare Lena Sandberg.

Tillfälliga dygnet runt arbeten i Bommen

Torsdag 31 maj till söndag 3 juni är järnvägstrafiken avstängd och vi passar på att göra arbeten nära spåret. Det innebär att vissa arbeten kommer att pågå dygnet runt denna period. Pålning och spontning kommer inte att utföras under lördag och söndag.

Begränsad framkomlighet på väg 562

Den 30 april till 6 juli begränsas framkomligheten på väg 562, mellan Klockarberget och Nolby. Trafikanter hänvisas till ett körfält förbi arbetsområdet och kommer att ledas av både lots och trafiksignaler beroende av vilka arbetsmoment som utförs. Under denna period ska bland annat asfalt fräsas bort och 26 000 kubik bergmassor läggas ut på delar av vägen för att stabilisera marken för dubbelspåret. När bergmassorna ligger på plats öppnar båda körfälten igen.

- Om du har möjlighet så välj gärna en annan väg. Behöver du passera arbetsområdet så räkna med extra restid, informerar Lena.

Tack för din förståelse och visad hänsyn!

Järnvägen byggs för att öka kapaciteten, den ger mindre buller och vibrationer och möjliggör för tågresor till och från Bommen. Med den nya järnvägsbron över Mjösundsvägen får vi dessutom plats för två körfält med gång- och cykelbanor på varje sida om vägen (enligt bild ovan).