Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten alla dagar i veckan

Det jobbas på många fronter samtidigt för att hinna med att koppla ihop den nya järnvägen med nuvarande järnväg i juli nästa år. Vissa arbetsmoment kan upplevas bullerstörande. Periodvis kommer även nattarbeten utföras.

Pålningarbetet vid brostödet i Ljungan blir klart tidigare än förväntat, redan under andra veckan i oktober. Nu ska bottenplattan och brostödet byggas upp. Målsättningen är att lansera ut brons farbana på brostöden kring årsskiftet, det blir en upplevelse att se. Vi återkommer så snart vi vet när det blir.

 

Arbetena forceras och pågår alla dagar i veckan klockan 06-18 längs hela sträckan för att hinna klart med det västra spåret som ska kopplas ihop med nuvarande spår i juli. Tågtrafiken flyttas då till det nya spåret medan det östra spåret kopplas in kring månadsskiftet oktober/november nästa år. Vissa arbetsmoment kommer innebära nattarbeten och då även byggtrafik som rör sig i området.

 

Kring månadsskiftet oktober/november i år nås en milstolpe, då börjar spåret läggas om vi bortser från spårväxlarna som kom på plats i slutet av september. Etappvis kommer 7700 betongslipers att läggas och cirka 420 meter lång räl svetsas samman. Från vecka 46, 11-17 november, börjar spåren allt eftersom att fyllas med makadam, krossad sten. Ett arbete som kan upplevas bullerstörande.

 

Var uppmärksam på byggtrafik alla dagar i veckan och var vänlig att respektera arbetsområdet. Vi är måna om din säkerhet, att vistas inom arbetsområdet kräver höga säkerhetsföreskrifter.

 

Utformning av stationsområdet i Njurundabommen

Kommunen ser över utformningen av stationsområdets funktioner för resenärer, bussar, parkeringar och taxi. För att få till en så bra lösning som möjligt för stationen innebär det att byggstarten kan komma att flyttas fram ett år från den tänkta byggstarten våren 2020.

Flera anledningar ligger till grund till varför byggstarten kan komma att flyttas fram. Det rör sig om när och hur tillgången till området som nu används för järnvägsbygget ser ut. Det rör sig också om kostnader för delar i projektet som visat sig bli högre än beräknat och kalkylen för hela stationsområdet ses nu över.