Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Buller- och trafikpåverkande arbeten 29 juni - 5 juli 2020

Den 29 juni - 5 juli kopplar vi ihop ett av de två nya spåren med befintlig järnväg i samband med ett planerat tågstopp. Mycket ska hinnas på kort tid så arbeten kommer ske dygnet runt. Vissa arbetsmoment kan upplevas bullerstörande och störa trafiken.

- Vi når en milstolpe nu när vi ska koppla in det västra spåret. Ett arbete som är planerat i detalj. Till hösten, sista veckan i oktober, kopplar vi in det östra spåret. Det känns fantastiskt att vi snart byggt klar spåren och kan bidra till fler miljövänliga transporter och resor på järnväg, säger delprojektledare Lena Sandberg.

Som vi informerat om tidigare under våren blir det en intensiv arbetsvecka för att hinna med allt innan tågen börjar trafikera igen.

- Det är spårbyggnation, schaktarbeten, rivning av de gamla järnvägsbroarna över Mjösundsvägen och Stångån som ska utföras. Dessutom rivs delar av den gamla järnvägen, räls, slipers och kontaktledning tas bort, berättar Lena.

För att hinna allt behöver jobben utföras under dygnets alla timmar. Flera arbetsmoment kan upplevas bullerstörande. 

- Vi har en tight tidplan att förhålla oss till under tågstoppet den här veckan så vi har tyvärr ingen möjlighet att anpassa de mest bullerstörande arbetena till dagtid. Därför har vi skickat ut ett erbjudande om ersättningsboende för dem som riskerar att överskrida Naturvårdsverkets riktvärden för byggbuller inomhus, berättar Lena.

De gamla betongbroarna ska knackas ned med hjälp av en hydraulhammare. Rivningen inleds tisdag den 30 juni klockan 07.00 och beräknas pågå till söndag den 5 juli klockan 17.00.
De gamla betongbroarna ska knackas ned med hjälp av en hydraulhammare. Rivningen inleds tisdag den 30 juni klockan 07.00 och beräknas pågå till söndag den 5 juli klockan 17.00.  

Vi bedömer att de mest bullerstörande arbetena blir när de båda järnvägsbroarna ska knackas ned med hjälp av en hydraulhammare. Ett arbete som inleds på tisdag den 30 juni klockan 07.00 och beräknas pågå till söndag den 5 juli klockan 17.00. Blir vi klara tidigare meddelar vi det på webbplatsens startsida under "Korta fakta - Nuläge".

- Hur man upplever buller är väldigt individuellt och det kan vara svårt att veta innan. För att ha något att relatera till så kan man jämföra med pålningsarbetet vi gjorde under 2018 mellan Stångån och Mjösundsvägen, ett arbete som innebar högre bullernivåer än vad rivningen av järnvägsbroarna bedöms få. 

Den gamla järnvägsbron över Stångån, byggd 1920, har gjort sitt. Kring midnatt söndag den 5 juli öppnar ett nytt spår på den dubbelspåriga nya järnvägsbron.
Den gamla järnvägsbron över Stångån, byggd 1920, har gjort sitt och ska rivas. Kring midnatt söndag den 5 juli öppnar ett nytt spår på den dubbelspåriga nya järnvägsbron. Foto: Tony Westin

Trafikstörningar

Under denna vecka kommer arbetena att påverka framkomligheten för alla trafikanter, såväl för gående och cyklister som för bilister. Mjösundsvägen, gamla E4 och Strandleden påverkas.

- Arbetena innebär att vi behöver stänga Mjösundsvägen för genomfart vid järnvägsviadukten från måndag 29 juni klockan 09.00. Fordonstrafiken leds om via Essvik - Kvissleby alternativt via Skedlo - Myre fram till midnatt söndag den 5 juli. Gående och cyklister kan passera via en provisorisk tunnel från tisdag den 30 juni klockan 06.00, berättar Lena.

Även den gamla järnvägsbron över Mjösundsvägen, som är byggd 1937 ska rivas. Vägen under järnvägsviadukten hålls stängd för alla trafikanter måndag den 29 juni klockan 9.00 till tisdag 30 juni klockan 06.00. Därefter öppnar en passage för gående och cyklister.
Även den gamla järnvägsbron över Mjösundsvägen, som är byggd 1937, ska rivas. Vägen under järnvägsviadukten hålls stängd för alla trafikanter måndag den 29 juni klockan 9.00 till tisdag 30 juni klockan 06.00. Därefter öppnar en passage för gående och cyklister.Foto: Tony Westin

Busslinje 123 påverkas under denna period. Håll koll på dintur.se där du får information om förändringar för busslinjen. Observera att hållplatsen vid församlingsgården i korsningen Njurundavägen/Mjösundsvägen flyttats intill Mittehems bostadsbygge vid cirkulationsplatsen för att göra plats åt nya gång- och cykelvägar.

Även Strandleden på sträckan mellan Nolby och Njurundabommen är avstängd under denna period. Gående och cyklister hänvisas till den nya gång- och cykelvägen parallellt med gamla E4, väg 562. Vänligen respektera detta då många maskiner rör sig i området.

Väg 562 i höjd med Nolby

Den del av gamla E4, väg 562, som passerar över järnvägen vid Tunavägen är stängd måndag-tisdag den 29-30 juni. Trafiken hänvisas till E4.  Under den här tiden ska en växel till spåren lyftas ner på järnvägen med hjälp av en stor kran som upptar vägen. Gångtrafikanter, cyklister, mopeder och mopedbilar kommer att kunna passera som vanligt.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet medför. Om du har frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Kontaktuppgifter hittar du längre upp på sidan unde "Kontakta oss".