Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arbeten ger upphov till vibrationer

De slutliga arbetena inför spårläggningen pågår och vissa arbetsmoment ger upphov till vibrationer. Med jord- och bergmassor byggs den 2,5 km långa banvallen upp. Det är främst när vid packningen av fyllnadsmassorna som vibrationer uppstår.

-  Packning av jordfyllen som görs med hjälp av en stor vält kan kännas oroväckande av boende och verksamheter i närområdet då de medför vibrationer. Inför arbetena har vi besiktat berörda fastigheter inom ett utpekat riskområde och monterat vibrationsmätare som vi kontinuerligt följer upp, berättar Trafikverkets biträdande projektledare Lena Sandberg och fortsätter.

- Vi sätter inte upp vibrationsmätare på alla hus, utan på de som bedöms kunna påverkas inom riskområdet. När de vibrationspåverkande arbetena är avslutade gör vi en efterbesiktning av fastigheten. Trafikverket har ett ansvar att följa upp och åtgärda eventuella skador. 

Packning och spårläggning

Längs större delen av banvallen har jord och berg packats klart. Under sista veckan i januari och ett par veckor in i februari slutförs den sista delen mot bron över Ljungan, vid södra landfästet. Sedan återstår mindre fyllnadsarbeten.

- Genom centrala Njurundabommen återstår mindre fyllningar som ska packas för perrongen, kontaktledningsfundament och kabelrännor. Dessa arbeten beräknas pågå en bit in maj men vår bedömning är att dessa inte ger samma vibrationer som när jord och berg packas. Arbetena blir inte heller lika frekventa som de större packningsarbetena längs järnvägsbanken.

På norra sidan Ljungan pågår spårläggningsarbeten. Fokus ligger på att lägga det västra spåret först eftersom det ska kopplas ihop med befintligt spår i början av juli. Till hösten kopplas det östra spåret ihop med befintlig järnväg.