Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Bildreportage från pågående byggnation

Farbanan på bron över Ljungan har gjutits klar. Byggnation av järnväg, spår och kontaktledning pågår. Drygt 3200 meter spår är lagd norr om Ljungan och grundläggningen av den 170 meter långa perrongen har påbörjats.

Bro över Stångån, vy norrut. Ballast och spårväxel är utlagd. Fundamentrör för
Bro över Stångån, vy norrut. Ballast och spårväxel är utlagd. Fundamentrör för bullerskärmar har installerats på vänster sida både norr och söder om bron. 
Här har en kabelbrunn placerats precis söder om Stångån, För att kräldjur och
Här har en kabelbrunn placerats precis söder om Stångån, För att kräldjur och andra små djur som brukar ta sig in i brunnen ska kunna komma ut, har vi ordnat en "räddningsväg" i form av en utloppsledning.  
På bron över Mjösundsvägen är ballast och spårväxel utlagd. Till höger i bild fundament för bullerskärmar.
På bron över Mjösundsvägen är ballast och spårväxel utlagd. Till höger i bild fundament för bullerskärmar. 
Här förbereder vi för eventuella framtida behov av en plattform/perrong på östra sidan om de nya spåren.
Här förbereder vi för eventuella framtida behov av en plattform/perrong på östra sidan om de nya spåren. Välten i bild står i mitten där de nya spåren ska läggas. Fyllnadsmassor av morän tas från norra delen av arbetsområdet.  
Här pågick arbeten med att tina tjälen när bilden togs i slutet av januari. Förberedelser för uppbyggnad av en 170 meter lång plattform/perrong för av- och påstigning i anslutning till det blivande stationsområdet.
Här pågick arbeten med att tina tjälen när bilden togs i slutet av januari. Förberedelser för uppbyggnad av en 170 meter lång plattform/perrong för av- och påstigning i anslutning till det blivande stationsområdet. 
Den 7 december 2019 nådde den cirka 160 meter långa bron över Ljungan norra landfästet.
Den 7 december 2019 nådde den cirka 160 meter långa bron över Ljungan norra landfästet.  
Under tältet, i skydd mot väder och vind, har brons farbana gjutits i etapper. Den sista etappen gjöts klar i mitten av januari.
Under tältet, i skydd mot väder och vind, har brons farbana gjutits i etapper. Den sista etappen gjöts klar under januari. 
Spårläggning pågår. Här vid vägbron där Dingersjö värdshus tidigare låg. Cirka 3200 meter spår har i skrivande stund lagts norr om Ljungan.
Spårläggning pågår. Här vid vägbron där Dingersjö värdshus tidigare låg. Cirka 3200 meter spår har i skrivande stund lagts norr om Ljungan. 
Spårbyggnation pågår klockan 7-19 alla dagar i veckan. Under ett planerat tågstopp den 29 juni - 5 juli ska det västra spåret byggas klart och kopplas ihop med befintligt spår.
Spårbyggnation pågår klockan 7-19 alla dagar i veckan. Under ett planerat tågstopp den 29 juni - 5 juli ska det västra spåret byggas klart och kopplas ihop med befintligt spår. 
I höjd med Nolby har en yta förberetts för ett teknikhus.
I höjd med Nolby har en yta förberetts för ett teknikhus.