Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto Simons trädgård
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Närmare 800 träd och buskar till Njurundabommen

Det är detaljerna som gör det brukar man ju säga. Våra infrastruktursatsningar ska utformas på ett estetiskt tilltalande sätt som är välfungerande, hållbara och vackra. Det innefattar bland annat de grönområden som håller på att skapas intill järnvägen.

Vi medverkar i samhällsutvecklingen genom att skapa anläggningar och miljöer som är välfungerande, hållbara och vackra. Välfungerande som i att anläggningarna ska uppnå sin funktion. En hållbar anläggning som fungerar över tid är extra viktigt då våra anläggningar har en lång förväntad livstid. Vi vill också skapa vackra miljöer som påverkar vår fysiska och mentala hälsa i en positiv riktning.

- När vi utformar en järnvägsanläggning som vi gjort mellan Stångån och Nolby är gestaltningen och helhetsintrycket viktigt. Hur broar utformas, gång- och cykelvägar, grönområden och rekreationsområden för att nämna några delar som ska kombineras med de tekniska förutsättningarna i anläggningen, berättar Trafikverkets projektledare Kenth Persson.

- Vi har tagit hänsyn till hur järnvägen upplevs av trafikanten och inte minst av dem som bor och arbetar i järnvägens närhet. 

Det ska blomstra i Njurundabommen 

Ett femårigt kontrakt har tecknats med den loka trädgårdshandlaren Simons trädgård i Njurundabommen. Företaget ska utföra planteringar under hösten 2020 och våren 2021. Även skötsel av växterna ingår under dessa fem år.

Foto: Simons trädgård

- Vi är jätteglada att få hjälpa till och för att vi som lokalt företag får chansen att utvecklas. Vi har fått tre leveranser under hösten som ska planteras och så får vi en leverans under våren. Totalt är det cika 800 träd och buskar, berättar Simon Söderberg som driver företaget och fortsätter.

- Det är blandade träd och buskar. Såväl barrväxter som blommande växter. Vid banvallen intill Metallvägen planterar vi rosor, fläder och havtorn. Medan vi skapar en naturmiljö kring Stångån, mellan järnvägen och hyreshuset. Där får tallar, björkar, rönnar och fågelbär samsas med med flera andra träd och växter.

Inom fem år ska de närmare 800 växterna ha vuxit till sig och etablerat sig. Fram till dess behöver de lite extra omrorg.
Inom fem år ska de närmare 800 växterna ha vuxit till sig och etablerat sig. Fram till dess behöver de lite extra omsorg. Foto: Simons trädgård
Mellan hyreshuset och den nybyggda järnvägen har träd och buskar planterats.
Mellan hyreshuset och den nybyggda järnvägen har träd och buskar planterats. Foto: Simons trädgård

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Det kommer att bli fint när växterna har vuxit till sig. Redan till våren blir det skillnad när träden får gröna blad och när det börjar blomma. Till våren kommer vi även att plantera ut fler träd.

Fokus på centrala Njurundabommen

Vi har lagt extra omsorg på områden där järnvägen innebär en stor påverkan i visuellt känsliga och strategiska områden såsom bron över Mjösundsvägen. 

Miljön under och kring bron har gestaltats så att den är överblickbar och trygg såväl under ljusa som mörka tider på dygnet. Bron får en belysning som ska bidra till en trygg och överblickbar miljö.
Miljön under och kring bron har gestaltats så att den är överblickbar och trygg såväl under ljusa som mörka tider på dygnet. Bron får en belysning som ska bidra till en trygg och överblickbar miljö.  

Då bron över Mjösundsvägen är centralt placerad i Njurundabommen och utgör en viktig passage för såväl bilister som oskyddade trafikanter ges bron och dess kringytor en mer bearbetad gestaltning än övriga broar i projektet. Eftersom gående och cyklister har en lägre snitthastighet än biltrafiken har de dessutom mer tid för att uppleva och reflektera kring den omgivande miljön.

- Mellan gång- och cykelvägen och Mjösundsvägen finns fyra meter breda skiljeremsor där vi planterar björkspirea. En marktäckande buske som blir cirka 80 centimeter till 1 meter hög och som blommar fint på sommaren, berättar Simon.

 

- Satsningarna på järnvägen, centrumupprustningen och övriga investeringar som görs i Bommen just nu är otroligt positivt, det kommer att bli fantastiskt bra. Att dessutom få en tågstation här skapar förutsättningar för att utvecklas. Jag ska absolut åka tåg när det blir möjligt, säger Simon.