Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Gång- och cykeltunnel rivs i Njurundabommen

Sundsvalls kommun har tidigare tagit beslut om att gång- och cykeltunneln under gamla E4, vid ICA Bommen, ska rivas. Rivningen pågår och beräknas vara klar i höst. Trafikanter leds tillfälligt förbi rivningsområdet. Följ orangea hänvisningsskyltar.

- Gång- och cykeltunneln rivs halva delen åt gången. Det innebär att biltrafiken på gamla E4, väg 562, leds om i ett körfält åt gången. Gående och cyklister leds via Linvägen där vi byggt en ny gång- och cykelväg, berättar delprojektledare Lena Sandberg och fortsätter.

- Vi uppmanar gående och cyklister att följa orangea skyltar även om sträckan blir något längre. Det är för er  säkerhet och för våra arbetares arbetsmiljö vi leder gång- och cykelvägen förbi arbetsområdet. Ni föräldrar som har barn som brukar gå och cykla denna väg, tala om för dem vad viktigt det är att de följer de orangea skyltarna. 

En ny gång- och cykelväg har byggts som knyter ihop Linvägen med gångpassagen vid Cirkulationsplatsen i Bommen. Den ska få belysning precis som den nya gång- och cykelvägen längs gamla E4.
En ny gång- och cykelväg har byggts som knyter ihop Linvägen med gångpassagen vid Cirkulationsplatsen i Bommen. Den ska få belysning precis som den nya gång- och cykelvägen längs gamla E4.Foto: Tony Westin

När tunneln är riven och igenfylld byggs gamla E4, väg 562, om mellan Ljungan och cirkulationsplatsen. Gamla E4 får en belyst gång- och cykelväg på båda sidor om vägen och busshållplatser. Busshållplatsen i norrgående körfält blir i höjd med kyrkoruinen och för södergående blir den ungefär där gångtunneln är idag. 

- Vi beräknar att ombggnationen av denna del av gamla E4 är klar i slutet av juni och då ska de nya gång- och cykelvägarna vara klara att användas, berättar Lena.

Många har tidigare genat över gamla E4, väg 562. Med nya gång- och cykelvägar leder vi de oskyddade trafikanterna via en gångpassage över vägen med möjlighet att stanna i refugen på mitten och invänta fri passage. De nya gång- och cykelvägarna beräknar vara klara att användas kring månadsskiftet juni/juli.
Många har tidigare genat över gamla E4, väg 562. Med nya gång- och cykelvägar leder vi de oskyddade trafikanterna via en gångpassage över vägen med möjlighet att stanna i refugen på mitten och invänta fri passage. De nya gång- och cykelvägarna beräknar vara klara att användas kring månadsskiftet juni/juli.Foto: Tony Westin

Varför skyltas inga övergångsställen?

Vi bygger inte övergångsställen på samma sätt som vi gjort tidigare eller skyltar med den traditionella Herr Gårman-skylten. Övergångställen har visat sig trafikfarliga för oskyddade trafikanter, speciellt vid cirkulationsplatser. Flera olyckor har inträffat. Gående kan invaggas i en trygghet i att bilisten ska stanna och kliver rakt ut i vägen. Därför bygger Trafikverket idag gångpassager som kräver ett samspel mellan gående och bilförare vilket leder till att de är mer försiktiga när de korsar en gångpassage än ett övergångsställe. 

Via en gångpassage, som den vid cirkulationsplatsen i Bommen, kan gående stanna vid en refug och invänta fri passage. Den bedöms trafiksäkrare än ett övergångsställe. 

Ett annat sätt att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna som går och cyklar är upphöjda gångpassager/övergångsställen som tvingar bilister att sänka hastigheten. Sådana ska byggas nu när vägarna genom centrala Bommen rustas upp. 

Det pågår studier och ett kontinuerligt arbete tillsammans med ett femtontal aktörer för att utvärdera hur de säkraste övergångställena eller gångpassagerna ska utformas i framtiden.