Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Snart kopplar vi in det östra spåret

Mellan torsdag den 29 oktober och söndag den 1 november kopplar vi ihop det östra spåret med befintlig järnväg. Arbeten kan komma att utföras dygnet runt. Huvudsakligen sker signalarbeten men vissa arbetsmoment kan upplevas bullerstörande.

- Vi jobbar med planeringen inför inkopplingen på detaljnivå nu. Det återstår en del jobb men det känns bra att vi nu är framme vid inkopplingen av det andra spåret och att vi har hållit tidplanen, berättar Trafikverkets delprojektledare Lena Sandberg.

- Den här gången blir det inte lika bullrande arbeten som i somras. Det är mest signalarbeten. Signalsystemet används för att styra tågtrafiken. Vi har även arbeten i spåret där tunga arbetsfordon kan trafikera sträckan mellan Stångån och Nolby. Jag påminner därför om att det är förbjudet för privatpersoner att vistas inom arbetsområdet och på järnvägen. Vänligen respektera skyltar och avspärrningar, de finns där för att skydda dig, uppmanar Lena.11419.jpg

Återstående arbeten

Arbetet med den dubbelspåriga järnvägen, som senare blir en del av dubbelspåret mellan Njurunda och Sundsvall, startade under 2017. Natten mot måndag den 2 november 2020 tas det östra spåret i drift och då är båda spåren klara för trafik. Men flera arbetsmoment återstår innan projektet är helt klart.

- När spåren tagits i drift kommer vi genomföra mindre justeringar av järnvägsanläggningen. Det blir justering av tekniken såsom el- och signalarbeten. Det kan även bli mindre spårarbeten, berättar Lena.

- Kring järnvägen ska ersättningsvägar färdigställas, mark återställas och planteringar utföras. Arbetsbryggan för brostödet i Ljungan ska rivas och även den gamla järnvägsbron över älven. Dessa jobb anpassas till tider när vi har tillstånd att bedriva verksamhet i vatten. Vilket regleras av bland annat fiskens vandring och lekperiod.

Under våren/försommaren nästa år planeras den gamla järnvägsbron över Ljungan att rivas. Bron byggdes 1920.
Under våren/försommaren nästa år planeras den gamla järnvägsbron över Ljungan att rivas. Bron byggdes 1920.Foto: Marie Lundqvist

- Men redan nu i höst skapar vi möjlighet för fler miljövänliga transporter och resor på järnvägen. Med den 2,5 kilometer långa dubbelspårssträckan kan vi öka kapaciteten på den här överbelastade sträckan av Ostkustbanan.