Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Spårarbeten i Njurunda kan upplevas bullerstörande

Måndag till fredag 11- 15 maj 2020 kommer vi att utföra arbeten med spårbyggnation som kan upplevas bullerstörande och ge vibrationer. Arbetena utförs klockan 07.00 - 19.00 med tunga fordon vid och på spåret mellan Njurundabommen och Nolby.

Omfattande arbeten med spårbyggnation kommer att utföras under dagtid mellan Stångån och Nolby vecka 20, den 11-15 maj. De nya spåren ska fyllas med grus, makadam, och en spårriktare kommer att bearbeta sträckan. Spårriktaren rätar upp spåren så att de hamnar i rätt läge. Arbetena kan upplevas bullerstörande. Längs sträckan söder om Ljungan ska vi montera bullerskärmar.

Vi ber om överseende med de störningar arbetet medför. Arbetena ska normalt inte överskrida uppsatta riktvägen för byggbuller. Men hur buller upplevs är väldigt individuellt. Det kan vara extra många som är hemma i dessa virustider och blir särskilt utsatta för byggbuller. Om du upplever dig störd, har frågor eller synpunkter är du alltid välkommen att höra av dig till oss. Se kontaktuppgifter under "Kontakta oss" här på sidan.

Spåren på den nya bron över Ljungan börjar komma på plats. Den röda stugan till höger om spåren är ett teknikhus. Bilden är tagen med drönare den 27 april 2020. 

Inkoppling av nytt järnvägsspår

Den nya järnvägen börjar ta form. Spåren läggs, kontaktledning sätts upp, ledningar dras, teknikhus är på plats och perrongen byggs upp. Vi närmar oss veckan då ett av de två nya spåren ska kopplas ihop med befintlig järnväg, den 29 juni - 5 juli. För att hinna med alla arbeten under denna vecka när det är tågstopp, kommer det att pågå aktiviteter dygnet runt. Bland annat ska broarna över Mjösundsvägen och Stångån rivas. Det innebär att vi behöver stänga Mjösundsvägen för genomfart vid järnvägsbron under denna period. Gående och cyklister kan passera via en provisorisk tunnel. Men innan dess återstår flera jobb.

Mer information

Vi informerar löpande via Njurundabladet. Den delas ut till de flesta hushåll i Njurunda den 16 maj. Aktuell information hittar du här på projektets webbsida. Flera aktörer bygger i Njurundabommen så bäst koll på alla arbeten och de trafikstörningar de kan medföra får du via sundsvallväxer.se