Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Fotgängare vid övergångsställe

E4 Örnsköldsvik

Trafikverket ser över möjligheterna att bygga en ny E4-sträckning förbi Örnsköldsvik. Den nuvarande sträckningen präglas av problem när det gäller trafiksäkerhet, framkomlighet och miljö.

E4 är en av landets viktigaste vägar för gods- och persontransporter. I dag passerar E4 genom centrala Örnsköldsvik med uppemot 22 000 fordon per dygn. Trafiken bidrar till bullerproblem och luftföroreningar i staden. Dessutom delar E4 Örnsköldsviks centrum i två delar, vilket påverkar tillgängligheten för framför allt barn, äldre och funktionshindrade som kan behöva längre tid på sig för att passera vägen. 

Vi har nu valt den norra korridoren för en ny E4 genom Åsberget. Sträckningen leder bort mest trafik från centrum och ger bättre trafiksäkerhet, mindre buller och bättre luftkvalitet. Det ger också smidigare trafikplatser norr och söder om tunneln, och ger en bra koppling till det lokala vägnätet. I nuläget finns inga pengar avsatta för projektet i förslaget till Nationell plann 2018–2029. Hela beslutet finns under Dokument – Aktuella handlingar.

Läs mer under fördjupning.