Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på räls.

Fjärrstyrning Ånge

Trafikverket planerar ett antal fjärrstyrningsprojekt i Sverige där driftplatsen i Ånge ingår. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till ökad punktlighet, kapacitet, flexibilitet och geografisk obundenhet dygnet runt.

I dag är driftplatsen i Ånge som en ö i det nationella tågnätet. Den bemannas av lokala tågklarerare och kan inte styras eller övervakas från trafikledningscentralerna. För att involvera driftplatsen i det nationella tågnätet ska fjärrstyrning införas. Åtgärden kommer att bidra till en säkrare arbetsmiljö tack vare de automatiska säkerhetssystemen.

En förutsättning för att kunna fjärrmanövrera anläggningen är att det finns ett elektroniskt säkerhetssystem. I projektet ingår att uppgradera säkerhetssystemet liksom att skapa ett effektivare/flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem.

Preliminär tidplan

  • Projekt Driftplats Ånge beräknas bli klart under 2021.