Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Alnöbron, upprustning

Alnöbron måste, som alla broar, underhållas. Under sensommaren 2019 ska vi gjuta igen serviceluckor, asfaltera bron och underhålla den invändigt. Det kommer främst att påverka dig som behöver åka över bron nattetid.

Underhållsarbetena är inplanerade till augusti och september 2019. Vi räknar med att de delar av arbetena som påverkar trafiken kommer att ta ungefär tre veckor. Syftet med underhållet är att bron ska hålla fortsatt god standard och att den ska hålla under hela den återstående delen av sin tekniska livslängd.

Alnöbron kommer efter sommarens renovering också att vara mer behaglig att köra på eftersom vi ska ta bort den gamla asfalten och lägga ny asfalt på bron samt gjuta igen de serviceluckor som finns i vägbanan. Vi behöver inte längre luckorna eftersom vi numera kan ta in reservdelar i bron på andra sätt. När serviceluckorna är borta kommer det att kännas behagligare att köra på bron eftersom trafikanterna inte längre kommer att känna av skarvarna mellan luckorna och körbanan. Att gjuta igen luckorna innebär också att beläggningen håller längre.

Arbetena på bron kommer framför allt att utföras på nätterna mellan klockan 21.00 och 05.00, för att störa trafiken över bron i så liten utsträckning som möjligt. Det kommer alltid att vara möjligt att passera arbetsområdet, men hastigheten kommer att sänkas under de omkring tre veckor som arbetet pågår. Mellan klockan 05.00 och 21.00 kommer hastigheten att regleras till 50 kilometer i timmen. Övrig tid, medan arbete pågår, kommer högsta tillåtna hastighet att vara 30 kilometer i timmen. Trafiken regleras nattetid med trafikljus och lots.