Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Beläggningsarbeten i Västernorrland 2021

Vägarna i Västernorrlands län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning. Vi tvingas också att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet kommer att prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Hur påverkas trafiken?
I de flesta fall leds trafiken förbi arbetsplatsen med hjälp av lots eller signal. Lots innebär att du kör efter en följebil. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder. 
När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs. Mer information om ytbehandling/tankbeläggning

Aktuella beläggningsarbeten i Västernorrlands län 2021

 

Sundsvall

Väg 86, Kävstabron (Indal) - Bispgården (Ragunda)

Cirka 63 kilometer. Förstärkning och asfaltering.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt.
Arbetsperiod: Juni - September. Arbetena beräknas bli helt klara sommaren 2022.
Karta Kävstabron - länsgränsen Västernorrland/Jämtland
Karta Länsgränsen Västernorrland/Jämtland - Bispgården

Väg 550, Sörfors - Vi

Cirka 68 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget. 
Arbetsperiod: Maj 
Karta väg 550 Sörfors - Vi

Väg 551 Bunsta - Källåsen

Den belagda sträckan av vägen ska förbättras.
Trafikpåverkan: Arbetet är under planering.
Arbetsperiod: Beräknad start mellan augusti och september
Karta väg 551 Bunsta - Källåsen

Väg 568, Matfors - Nolby

22 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Maj - juni 
Karta väg 568 Matfors - Nolby

Väg 665 Ripsand (Alnö) - Vägskäl 615

16 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Maj  
Karta Väg 665 Ripsand - Vägskäl 615

 

Timrå-Härnösand

E4, Torsboda (Timrå) - Fröland (Härnösand)

24 kilometer. Fräsning gammal asfalt och ny beläggning.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Nattarbete. 
Arbetsperiod: Maj - September.
Karta E4, Torsboda - Fröland 

 

Härnösand

Vägskäl 725 - vägskäl 734 (Älandsbro)

3,8 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan:
Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Maj 
Karta Vägskäl 725 - vägskäl 734 

Väg 725 grusväg - vägskäl 724 (Älandsbro)

2,3 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod:  Juni
Karta Väg 725 grusväg - vägskäl 724 

Väg 727 Älandsbro - Färjeläge - Överskog

14,9 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: juni/juli
Karta Väg 727 Älandsbro - Färjeläge - Överskog

Väg 733 Älandsbro - Överdal 

5,9 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod:  Juni
Karta Väg 733 Älandsbro - Överdal etapp1
Karta Väg 733 Älandsbro - Överdal etapp2

Väg 739 Högsjö kyrka

1,3 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Juni/juli
Karta Väg 739 Högsjö kyrka 

 

Kramfors

Väg 822 Nyadal - Torrom

24,6 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Juni/juli
Karta Väg 822 Nyadal - Torrom

Väg 332 Lunde - Klockestrand

3,3 kilometer. Fräsning gammal asfalt, ny beläggning och fläckvisa förstärkningsarbeten.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. 
Arbetsperiod: Maj - September.
Karta Väg 332 Lunde - Klockestrand

Väg 334 Kläpp - Kungsgården - Grillom

34 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: Juli
Karta väg 334 Kläpp - Kungsgården - Grillom

Väg 827 Vägskäl 825 - Vägskäl 746 (Gräta)

2,2 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod: juni/juli 
Karta Vägskäl 825 - Vägskäl 746 

Väg 333 Svedje - Nyland - Kungsgården

8,8 kilometer. Fräsning gammal asfalt, ny beläggning och fläckvisa förstärkningsarbeten.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. 
Arbetsperiod: Maj - September.
Karta Väg 333 Svedje - Nyland - Kungsgården

 

Sollefteå

Väg 90 Överbodvill - Näsåker

22,3 kilometer. Ytbehandling - en typ av beläggning.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. Risk för stenskott, håll avstånd och anpassa hastigheten till väglaget.
Arbetsperiod:  Juli
Karta Väg 90 Överbodvill - Näsåker

 

Örnsköldsvik

Väg 1035 Bredbyn - Höglandssågen

13,1 kilometer. Rekonstruktion av obundna lager och beläggningsarbeten.
Trafikpåverkan: Mycket stor påverkan. Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal eller flaggvakt. 
Arbetsperiod: Maj - September.
Karta Väg 1035 Bredbyn - Höglandssågen

Väg 1032 Gång- och cykelväg Österalnäs

1,7 kilometer. Fräsning gammal asfalt, ny beläggning och fläckvisa förstärkningsarbeten.
Trafikpåverkan: Liten påverkan. 
Arbetsperiod: Maj - September.
Karta Väg 1032 Gång- och cykelväg Österalnäs

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Vi hoppas att du har överseende med detta, visar hänsyn till de som arbetar längs våra vägar och respektera tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som åker eller kör på vägen så långt det går.

Tack för att du visar hänsyn!