Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 660, bro över Indalsälven vid Midlanda flygplats i Timrå

Brounderhåll i Västernorrland 2021

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Planera din resa!
Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du visar hänsyn!

Bro över Björkån, Björkåbruk (Sollefteå)

Betongreparationer, målningsarbeten, svetsning på övergångskonstruktionen som förbinder bron med landsidan och beläggningsarbeten.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Ett körfält är öppet 3,5 meter brett, enkelriktad trafik som regleras med trafiksignaler.
Arbetsperiod: Andra veckan i september till mitten av oktober, vecka 36-42.

Bro över bäck, Paraberget (sollefteå)

Förstärkningsarbeten, betongreparation av kantbalk och beläggningsarbeten vid brons anslutningar ska utföras.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Ett tre meter brett körfält är öppet, enkelriktad trafik som regleras med trafiksignaler. 
Arbetsperiod: Andra veckan i september till månadsskiftet september/oktober, vecka 36-39.

Bro över Älgsjöån/Nordån, Vallen (Sollefteå)

Delar av bron är sliten och måste repareras. För att nämna några åtgärder ska brons tätskikt ersättas av slitbetong, kantbalken repareras, målningsarbeten utföras och de så kallade övergångskonstruktionerna som förbinder bron med landsidan ska bytas.
Trafikpåverkan:  Mycket stor. Bron är avstängd under delar av perioden. vägen stängs och trafiken leds om 2- 13 augusti 
Arbetsperiod: juli fram till månadsskiftet augusti/september

Bro över Utterån, Fälltjäl (Örnsköldsvik)

Delar av bron är sliten och måste repareras. För att nämna några åtgärder ska brons tätskikt ersättas av slitbetong, målningsarbeten utföras och de så kallade övergångskonstruktionerna som förbinder bron med landsidan ska bytas. 
Trafikpåverkan:  Mycket stor. Bron är avstängd under delar av perioden. vägen stängs och trafiken leds om 28/6 - 9/7. 
Arbetsperiod: fram till andra veckan i augusti.

Bro över Storån, Selstadammet (Örnsköldsvik)

Delar av bron är sliten och måste repareras. Brons tätskikt ska ersättas av slitbetong, målning av kantbalk och de så kallade övergångskonstruktionerna som förbinder bron med landsidan ska bytas är några av åtgärderna. Detta är några av åtgärderna.
Trafikpåverkan:  Mycket stor. Bron är avstängd under delar av perioden. vägen stängs och trafiken leds om. 
Arbetsperiod: fram till 29 juni

Mer om broreparationer i Örnsköldsvik

E4 Högakustenbron (Kramfors)

Målningsarbeten av hängkablar.
Trafikpåverkan: Två körfält öppna, ett i vardera körriktning. Sänkt hastighet och omkörningsförbud. Det andra körfältet används för att kunna transportera personal och utrustning. Det är också stängt för trafik som en säkerhetsåtgärd om någon mot förmodan skulle tappa någonting.
Arbetsperiod: Från sista veckan i april till september.
Med start i september ska vi också reparera övergångskonstruktionerna på bron som förbinder bron med landsidan. Exakt när det kommer att ske eller hur det påverkar trafiken är i dagsläget inte klart.

Väg 660, bron över Indalsälven (vid Midlanda flygplats i Timrå)

Delar av bron är sliten och måste repareras. Det är dags att byta ut de så kallade övergångskonstruktionerna, totalt fem stycken som förbinder brospannen med varandra och med landsidan.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Ett tre meter brett körfält är öppet, enkelriktad trafik som leds med trafiksignaler.
Arbetsperiod: I slutet av april till andra veckan i juli, vecka 16-27.

E4, bron över Köpmangatan (strax norr om trafikplats Timrå) 

Omfattande arbeten där det stora jobbet är att byta utslitna grundavlopp i bron.
Trafikpåverkan: Stor påverkan. Hastigheten på E4 sänks tillfälligt till 70 km/h förbi arbetsplatsen som skärmas av med en betongbarriär. På Köpmangatan, under bron, leds all trafik i en av körbanorna. Gående och cyklister passerar via en skyddstunnel där gång- och cykelvägen går idag.
Arbetsperiod: Sista veckan i april till mitten av juni, vecka 17-24.

Mer om broreparationer i Timrå