Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Busshållplats på ladsbygd bredvid en väg.

Busshållplatser i Västernorrlands län

I Västernorrland pågår tillgänglighetsanpassning av busshållplatser. Anpassningen görs för att öka tryggheten och bussåkandet kring E4, E14 och riksväg 90.

Tillgänglighetsanpassning av busshållplatser Västernorrland är ett projekt som projekteras tillsammans med Din tur och berörda kommuner. Vi förbättrar hållplatserna med till exempel väderskydd och belysning för att underlätta busspendlandet. Dessutom kommer vi att se över anslutningen till och från hållplatserna från närmsta korsning för att öka säkerheten för gående till och från busshållplatsen. Vi bygger även plattformar för att underlätta av- och påstigning.

Totalt anpassar vi drygt 40 busshållplatser i länet för att öka tillgängligheten längs och kring de högtrafikerade vägarna E4, E14 och riksväg 90.

Flera hållplatser har byggts om under 2019 för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Under 2021 fortsätter arbetet med att tillgänglighetsanpassa utvalda busshållplatser.