Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågspår

Dingersjö–Sundsvall, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle är hårt belastad kapacitetsmässigt trots att vi har utfört kapacitetshöjande åtgärder de senaste åren.

Ostkustbanan är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Godsstråket mellan Mjölby i söder och Haparanda i norr ingår i den Bottniska korridoren som binder samman Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Sträckan fungerar som en godspulsåder för råvaror och gods från norra Skandinavien genom Norrland och till södra Sverige och EU.

Tillsammans med den nya mötesstationen i Dingersjö, som blev klar för trafik i november 2020,  ger dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall utrymme för såväl fler persontåg som godståg. Det ger även bättre anslutningar till industrier längs spåret.

Ostkustbanans utbyggnad av dubbelspår

Trafikverket har lämnat in ett inriktningsunderlag till regeringen som nu är ute på remiss . Inriktningsplaneringen ger ett underlag för ekonomiska ramar och vägledning av möjliga kommande åtgärder och är första steget mot den nya nationella planen för infrastrukturen, som ska gälla från 2022.

Utrymmet för investeringar, till exempel byggnation av helt ny väg och järnväg är begränsat utifrån de ekonomiska ramar som regeringen gett oss som förutsättningar att lämna underlag på, vilket Trafikverket är tydlig med. Regeringen har beslutat att etapperna Gävle-Kringlan och Dingersjö-Sundsvall ska byggas, och det gäller fortfarande.

Hur påverkas Ostkustbanans utbyggnad av inriktningsunderlaget?