Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tågspår

Dingersjö–Sundsvall, dubbelspår

Trafikverket planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle är hårt belastad kapacitetsmässigt trots att vi har utfört kapacitetshöjande åtgärder de senaste åren.

Ostkustbanan är en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Godsstråket mellan Mjölby i söder och Haparanda i norr ingår i den Bottniska korridoren som binder samman Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Sträckan fungerar som en godspulsåder för råvaror och gods från norra Skandinavien genom Norrland och till södra Sverige och EU.

Tillsammans med den nya mötesstationen i Dingersjö, som blev klar för trafik i november 2020,  ger dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall utrymme för såväl fler persontåg som godståg. Det ger även bättre anslutningar till industrier längs spåret.

Samråd för dubbelspårssträckan Dingersjö-Kubikenborg 
Vi har tagit fram en samrådhandling för dubbelspårsetappen mellan Dingersjö och Kubikenborg. Järnvägsplanen omfattar cirka 10 kilometer dubbelspår med ett flertal nya broar och en cirka 900 meter lång tunnel genom berget i Vaple. På grund av rådande pandemi så sker samrådet helt digitalt via en samrådsportal. Vid samrådet har du som särskilt berörs, myndigheter och föreningar möjlighet att komma med synpunkter, kunskap och information om sådant som kan vara av intresse för projektet. 

Aktuella handlingar
Samrådshandlingen för Dingersjö - Kubikenborg hittar du under Dokument/Aktuella handlingar

Digital samrådsportal
Då vi inte kan genomföra fysiska samråd kan du ta del av samrådshandlingen via en digital samrådsapplikation med interaktiva kartor och handlingar.  

Samrådstid
5 juli - 13 augusti 2021. Under samrådstiden kan du lämna synpunkter via formuläret här på webbsidan.