Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på spår
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Utredningen av dubbelspårets placering är klar

Utredningen av var dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall ska gå är klar. Två helt nya spår har utretts.

- Dagens järnväg är kurvig så det har varit viktigt för oss att hitta en dragning där vi kan räta ut spåret för att tåg ska kunna hålla hastigheter på upp till 250 km/h. För att uppnå bästa linjerätningen kommer vi att dra dubbelspåret genom en tunnel i Stockvik. I övrigt följer de nya spåren i huvudsak befintligt spår med viss linjerätning vid kurvor, berättar Trafikverkets projektledare Gustaf Ohlsson.

Säkerheten längs det nya spåret kommer att höjas genom att sätta upp stängsel, främst i syfte att skydda obehöriga från att röra sig på spåren. Farliga passager såsom gångfållor kommer att tas bort.

- Vi kommer att bygga planskilda gångpassager, antingen över eller under järnvägen. Det är detaljer vi bland annat tittar vidare på nu och som berörda kan lämna synpunkter på. Vi vill gärna veta var närboende önskar passera den nya järnvägen och annan information som kan vara viktig i vårt fortsatta arbete. Vid två tillfällen, den 26 september och den 5 oktober bjuder vi in till samrådsmöte på Opalen i Kvissleby och jag hoppas att så många som möjligt passar på att komma, säger Gustaf.

Tillsammans med den nya mötesstationen i Dingersjö, som planeras vara klar för trafik år 2020, ger dubbelspåret utrymme för såväl fler persontåg som godståg. Det ger även bättre anslutningar till industrier längs spåret.

- Vi är inne i ett tidigt skede i planprocessen men med placeringen av dubbelspåret klar kan vi säga att vi har nått en milstolpe. Fortsättningsvis kommer vi att jobba vidare med att ta fram järnvägsplanen som vi beräknar ha klar under 2020 och att den vinner laga kraft samma år. Sedan ska entreprenör upphandlas innan byggstarten kan komma igång vilket planeras till 2024, avslutar Gustaf.

Klicka på kartan för att se en översikt över dubbelspårets dragning.