Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Så här fortskrider arbetet med järnvägsplanen

Efter en tids uppehåll tar vi nya tag tillsammans med en ny konsult för att ta fram järnvägsplaner för sträckan Dingersjö - Sundsvall. Under våren/sommaren 2021 planerar vi att bjuda in till ett öppet hus och presentera en samrådshandling och berätta mer.

Tillsammans med den nya mötesstationen i Dingersjö, som blev klar för trafik den 2 november 2020, kommer det planerade dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall att ge säkrare drift och kortare restid. Dubbelspåret skapar ökat utrymme för såväl fler persontåg som fler godståg och möjlighet till högre hastighet på sträckan. Industrierna längs spåret får bättre anslutningar.

Vad händer nu?

Trafikverket och den nya konsulten tar med full kraft nya tag för att jobba fram en järnvägsplan för sträckan Dingersjö - Sundsvall. För dig som bor i närheten av projektet innebär det inte några förändringar. Vi jobbar vidare med det underlag som hittills finns framtaget och vi ser i dagsläget ingen risk för att den planerade byggstarten 2024 kommer att försenas.

Framöver kommer vår konsult att jobba ute i fält med geotekniska undersökningar för att undersöka marken och samla information som underlag till vårt fortsatta arbete med järnvägsplanen.

Vi bjuder in till samråd

Arbetet med järnvägsplanen sker i en process där anläggningen utformas successivt och i samråd med direkt berörda, allmänhet, organisationer, kommun, länsstyrelse och övriga myndigheter. Under våren/sommaren 2021 planerar vi att bjuda in till ett samrådsmöte då du är välkommen att träffa oss, lämna dina synpunkter och få svar på dina frågor.

Samrådsmötet kommer att annonseras i dagspress samt här på projektets webbsida. Är du direkt berörd får du en inbjudan hemskickad till dig.