Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Dubbelspårig järnväg vid sjö

Hallå där… Thomas Gauffin, Trafikverket

Intervju med projektledare Thomas Gauffin i tidningen Byggplats. Tidningen delas ut till hushåll i Sundsvall och Timrå.

Du är projektledare för arbetet med att bygga dubbelspår på järnvägen mellan Sundsvall och Dingersjö. Bygget har inte startat än, men vad är senaste nytt?

– Vi arbetar med att ta fram järnvägsplaner för de båda delsträckorna, Dingersjö-Kubikenborg och Kubikenborg-Sundsvall C. I järnvägsplanerna utreder vi var och hur järnvägen ska byggas. Under sommaren och hösten 2021 planerar vi att bjuda in till samråd för respektive järnvägsplan. Samråden kommer att genomföras digitalt då vi fortfarande har restriktioner kring Covid-19, men vi följer noga utvecklingen och planerar om så är möjligt även för fysiskt möte på plats.

Beskriv vad ett samråd är!

– Samråd är av stor betydelse under hela planprocessen som för dubbelspåret pågår under ca 2,5 år. Samråd innebär att vi tar kontakt och för en dialog med andra myndigheter, organisationer eller berörd allmänhet för att få synpunkter och kunskap. Under samrådet pratar vi om var järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan den får. Det är en del av den demokratiska processen där alla har möjlighet att påverka.
Samråd syftar till att förbättra föreslagen lösning och ge berörda möjlighet att påverka järnvägsplanens utformning. Vi uppmanar dig att vara aktiv med idéer och synpunkter. Dina synpunkter är viktiga för oss. Samråden annonseras via dagspress och på projektets hemsida trafikverket.se/dingersjo-sundsvall

Det är mycket prat i media om ett eventuellt dubbelspår på Ostkustbanan mellan Sundsvall och Gävle. Går det att se det här projektet som en försmak på det?

– Syftet är att öka kapaciteten på Ostkustbanan. Detta kan ses som en delinvestering i ett framtida dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle.

Något annat du vill tillägga, något som kan vara värt att veta kring projektet för allmänheten?

– Produktionen är planerad att starta 2024 och vi beräknar att vara klara och kunna öppna för trafik under 2028. Under byggnationen kommer det fortfarande gå att resa med tåg på sträckan med undantag för kortare avbrott när kritiska moment av bygget ska genomföras.

Text: Anders Lövgren