Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Projektet har tilldelats EU medel

EU har beviljat medfinansiering till samtliga fem av Trafikverkets projekt som ansökt om bidrag i år. Ett av dem är dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall.

Sammanlagt får dessa fem projekt cirka 240 miljoner kronor i medfinansiering:

 • Järnvägsprojektet genom Berslagen, Hallsberg – Degerön, delen Hallsberg – Stenkumla.
  Medfinansiering: 8 964 000 euro.

 • Järnvägsprojektet Sundsvall-Dingersjö del av Ostkustbanan och Bottniska korridoren.
  Medfinansiering: 2 377 000 euro.

 • Järnvägsprojektet Norrbotniabanan – delen Ytterbyn-Bureå.
  Medfinansiering:7 457 500 euro.

 • Farleds- och hamnprojekt Skandiaporten – Göteborg. Göteborgs hamn AB är huvudansvarig för CEF-ansökan och Trafikverket står med på en liten del av ansökan.
  Medfinansiering: 2 693 013 euro.

 • Farleds- och hamnprojekt Malmporten – Luleå. Luleå Hamn AB är huvudansvarig för CEF- ansökan och Trafikverket står med på en liten del av ansökan.
  Medfinansiering: 2 480 000 euro.

Trafikverket har samordnat ansökningsprocessen i Sverige och det är regeringen som beslutar om vilka projekt som ska söka CEF-medel. För Trafikverket gäller att det är enbart projekt som redan finns med i Nationell plan för transportinfrastrukturen och som är fullt finansierade som kan ansöka om och få medfinansiering av EU-fonden CEF.