Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

gångpassage över järnvägen vid Svanvägen i Nolby

Farliga gångfållor över järnvägen är nu stängda

Den 12 oktober har vi stängt två gångfållor över järnvägen i Njurunda eftersom de inte var säkra. Det är gångfållan från Svanvägen i Nolby och från Vaplevägen i Stockvik.

Gångfållorna betecknas som farliga, därför har vi stängt dem. I den kommande dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall kommer det att göras en ny säker gångpassage under de nya spåren i Nolby.

Beslut om att stänga gångfållorna är tidigare fattade i en lantmäteriförrättning.

Gångfållan i höjd med Svanvägen i Nolby har stängts under oktober.
Gångfållan i höjd med Svanvägen i Nolby har stängts under oktober. 
Gångfållan vid Vaplevägen i Stockvik har också stängts under oktober.
Gångfållan vid Vaplevägen i Stockvik har också stängts under oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sambande med att gångfållorna tagits bort har vi satt upp stängsel en bit för att skydda obehöriga från att röra sig på spåren. Med det nya dubbelspåret kommer vi att höja säkerheten ytterligare genom att komplettera med stängsel. Vi planerar för nya planskilda gångpassager i utbyggnaden av dubbelspåret.

(Texten har uppdaterats sedan 16 juni 2021)

För många dödas eller skadas allvarligt på järnvägsspåren. Trafikverkets mål är att antalet dödade på järnväg ska minska till år 2030. Att vistas i spårområdet är förbjudet, farligt och förorsakar förseningar. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av obehöriga i eller intill järnvägsspåren.

Var försiktig nära järnvägen!
Tågen kör fort och hinner inte bromsa om någon är på spåret. En del tåg kör dessutom så tyst att de inte hörs. Strömmen i ledningarna är livsfarlig och den är alltid påslagen.