Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

gångpassage över järnvägen vid Svanvägen i Nolby

Farliga gångfållor över järnvägen stängs i sommar

Vi kommer att stänga två gångfållor över järnvägen i Njurunda under sommaren eftersom de inte är säkra. Det är gångfållan från Svanvägen i Nolby och från Vaplevägen i Stockvik som kommer att stängas.

Gångfållorna betecknas som farliga, därför kommer vi att stänga dem. I den kommande dubbelspårsutbyggnaden mellan Dingersjö och Sundsvall kommer det att göras en ny säker gångpassage under de nya spåren i Nolby.

Beslut om att stänga gångfållorna är tidigare fattade i en lantmäteriförrättning.

Gångfållan i höjd med Svanvägen i Nolby stängs i sommar.
Gångfållan i höjd med Svanvägen i Nolby stängs i sommar. 
Gångfållan vid Vaplevägen i Stockvik stängs också i sommar.
Gångfållan vid Vaplevägen i Stockvik stängs också i sommar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

I sommar, när gångfållorna tas bort, kommer vi att sätta upp stängsel en bit för att skydda obehöriga från att röra sig på spåren. Med det nya dubbelspåret kommer vi att höja säkerheten ytterligare genom att komplettera med stängsel. Vi planerar för nya planskilda gångpassager i utbyggnaden av dubbelspåret.

För många dödas eller skadas allvarligt på järnvägsspåren. Trafikverkets mål är att antalet dödade på järnväg ska minska till år 2030. Att vistas i spårområdet är förbjudet, farligt och förorsakar förseningar. Varje dag stoppas eller sänks hastigheten för upp till 80 tåg på grund av obehöriga i eller intill järnvägsspåren.

Var försiktig nära järnvägen!
Tågen kör fort och hinner inte bromsa om någon är på spåret. En del tåg kör dessutom så tyst att de inte hörs. Strömmen i ledningarna är livsfarlig och den är alltid påslagen.