Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tyck till om dubbelspårssträckan Dingersjö - Kubikenborg

Måndag 5 juli 2021 presenterar vi handlingarna för samrådet för utbyggnad till dubbelspår på Ostkustbanan, delsträckan Dingersjö - Kubikenborg. På grund av rådande pandemi så kommer samrådet att ske helt digitalt.

– Det är tråkigt att vi inte kan träffa berörda rent fysiskt och informera om förslaget. Men den samrådsportal med filmer och presentationer som finns att ta del av på webbplatsen ger en bra inblick i hur långt vi har kommit i planen för denna delsträcka, säger Thomas Gauffin, projektledare på Trafikverket.

Dubbelspårssträckan mellan Dingersjö och Kubikenborg är en av två delsträckor i utbyggnaden av dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall C.

- Sträckan omfattar cirka 10 kilometer dubbelspår med flertalet nya broar och en cirka 900 meter lång tunnel genom berget i Vaple. Under samrådet berättar vi var järnvägen ska ligga, hur den ska utformas och vilken miljöpåverkan det får. Passa på att i lugn och ro ta del av förslaget och påverka. Fram till 13 augusti kan du lämna dina synpunkter digitalt. Efter det går det alltid bra att höra av sig till mig eller mina kollegor, säger Thomas.

- Samråden gör det möjligt för oss att inhämta information om förutsättningarna längs sträckan och förbättra föreslagen lösning. Informationen kan exempelvis beröra miljö, landskap, geoteknik, avvattning, trafik och väg. För att inhämta information är vi också ute på plats för att inventera träd, växter och djurliv. Vi gör även inmätningar av sträckan och närliggande objekt och utför geotekniska undersökningar.

Under september planerar vi att bjuda in till samråd för den andra delsträckan mellan Kubikenborg och Sundvall C. Datum kommer vi att meddela här på webbsidan och annonsera i dagspress. Vi skickar ut informationsbrev till direkt berörda. 

– Dina synpunkter är viktiga i vårt fortsatta arbete med de båda järnvägsplanerna, som ska vara klara under 2023, säger Thomas.

Fram till 13 augusti 2021 har allmänheten, myndigheter och föreningar möjlighet att komma med synpunkter på samrådshandlingen för delsträckan Dingersjö - Kubikenborg.

Länk till samrådsportalen med information om samrådet, filmer och presentationer.

(Läs gärna mer om projektet på samrådsportalen men observera att samrådstiden är över)