Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tyck till om dubbelspår Kubikenborg - Sundsvall C

Vi planerar att bygga dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Nu bjuder vi in till digitalt samråd 13 september - 8 oktober 2021 för etappen Kubikenborg - Sundsvall C på sträckan. Dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta arbete.

- Vi har delat upp byggnationen av dubbelspåret mellan Dingersjö och Sundsvall i två etapper, Dingersjö - Kubikenborg och Kubikenborg - Sundsvall C. Nu bjuder vi in till samråd för den nordligaste etappen som sträcker sig från Fridhemsgatan fram till Sundsvalls Centralstation, berättar projektledare Thomas Gauffin och fortsätter.

- För att skydda samhället från smittspridning av Covid-19 genomför vi samrådet digitalt. Du kan ta del av samrådshandlingarna för Kubikenborg - Sundsvall C här på webben och se fem samrådsfilmer på youtube

När samrådet börjar den 13 september hittar du samtliga samrådshandlingar under rubriken Dokument/Aktuella handlingar för Kubikenborg - Sundsvall C

Vid detta samråd presenterar vi förslag för hur järnvägen ska utformas i plan och profil, om järnvägens miljökonsekvenser och vilken mark som vi behöver tillfälligt under byggtiden men även permanent.

Viktigt med samråd

- Samråden gör det möjligt för oss att inhämta information från berörda om förutsättningarna längs Kubikenborg och Sundsvall Centralstation. För att inhämta information är vi också ute på plats för att utföra fältundersökningar, miljö och geotekniska undersökningar och göra inmätningar av sträckan och närliggande objekt.

- Processen med att ta fram en järnvägsplan är omfattande och vi beräknar att planen är klar under 2023. Under denna period kommer vi att ha dialog med berörda fastighetsägare, allmänhet, berhörda organisationer och myndigheter och bjuda in till samråd för att fånga upp synpunkter. Det är viktigt för oss att få in synpunkter för vårt fortsatta arbete med järnvägsplanen.

Vänta inte med att säga vad du tycker, vi tar gärna emot dina synpunkter senast den 8 oktober 2021.

Ostkustbanan - en hårt belastad järnväg

Trafikverket planerar och utreder för dubbelspår på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. Den 22 mil långa sträckningen är en av Sveriges mest belastade järnvägssträckor. Ostkustbanan förbinder södra Norrlands kustland med Stockholm och järnvägssystemet i de södra delarna av landet. Sträckan Dingersjö – Sundsvall är en etapp i dubbelspårsutbyggnaden på Ostkustbanan. Sträckan är cirka 14 kilometer lång och har finansiering med planerad byggstart 2024.

Byggnationen delas upp i delsträckorna Dingersjö – Kubikenborg och Kubikenborg – Sundsvall C. Varje utbyggd etapp till dubbelspår kommer att bidra till att restiderna kortas och till en robustare järnväg med minimal risk för störningar. Det möjliggör för ökade resor och transporter på järnväg och för en positiv samhällsutveckling.