Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Illustration med exempel på olika ljud och dess ljudnivåer

Buller och vibrationer för Dingersjö - Sundsvall, dubbelspår

Trafikverket strävar efter att begränsa buller, vibrationer och stomljud så mycket som möjligt, både under byggtiden och när dubbelspåret är i drift.

Olika typer av ljud

Ljud kan nå oss människor på olika sätt, direkt via luften eller indirekt via fasta material. När vi talar om buller är det oftast ljud som transporteras genom luften vi menar. Stomljud är ljud som fortplantar sig genom berg eller byggnader och sedan transporteras genom luften. Vibrationer sprids i fasta material, berg eller byggnader och kan kännas men hörs inte direkt.

Hur man upplever buller varierar från person till person och beror på många faktorer. 10 decibel är knappt hörbart och 120 decibel är smärtsamt för öronen. Den nivå där man kan känna en vibration varierar också från person till person och påverkas bland annat av vad man är sysselsatt med när vibrationen inträffar.