Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

E14 – framtida läge

För att förbättra trafiksituationen längs E14 i Sundsvallsområdet ska vi utreda en alternativ framtida dragning. Två av vägarna vi tittar på är Hulivägen och Timmervägen. Vi ska även hitta lösningar som förbättrar den del av E14 som idag passerar centrum.

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har även stor betydelse för turisttrafiken till och från fjällområdet Åre-Storlien. E14 ingår också i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T)

Vi utreder en ny lokalisering av E14 och vad en sådan skulle betyda för trafiksituationen på E14 i och strax utanför Sundsvall, och vilken sträckning som i så fall skulle vara mest lämplig.

Samtidigt utreder vi den del av E14 som går genom centrala Sundsvall, Bergsgatan. Sträckan är inte anpassad till dagens standardkrav för trafikleder. Tidvis är det långa köer längs sträckan och trafiksäkerheten bedöms som bristfällig. Ur miljösynpunkt finns också brister gällande buller, luftkvalité och vibrationsstörningar.

Tillsammans med Sundsvalls kommun ska vi se över bristerna och hitta förslag på lösningar för Bergsgatan – både på kort och lång sikt. Målet är att öka trafiksäkerheten, tryggheten och framkomligheten vid prioriterade korsningar och för oskyddade trafikanter. Målet är också att skapa en bra funktion och tillgänglighet för kollektivtrafiken och att skapa en god efterlevnad av hastigheten på sträckan.

Projektet omfattar endast utredningsåtgärder, det finns i dagsläget ingen finansiering för att genomföra eventuella förändringar som projektet kommer fram till.

Projektet är uppdelat i två delar:

  • Fridhemsgatan-Timmervägen
  • E14 lokalisering

Samrådsunderlag - tidigt skede

E14 framtida läge i Sundsvall, Sundsvalls kommun, Västernorrlands län

För att förbättra trafiksituationen längs E14 i Sundsvallsområdet ska vi utreda en alternativ framtida dragning av vägen.

Samrådstiden: 25 februari - 5 april 2019

Plats för handlingar: www.trafikverket.se/e14-framtida-lage , Trafikverkets lokalkontor, Nattviksgatan 8, Härnösand och på Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4, Sundsvall.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 Borlänge eller e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se märk handlingen med TRV 2016/107713. Det går även att lämna synpunkter via formulär på vår webbplats.

Mer information: Ulrika Sundgren, projektledare, 010-123 88 98, ulrika.sundgren@trafikverket.se, Per-Olof Persson, biträdande projektledare, 010-123 88 48, per-olof.persson@trafikverket.se