Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu förbättrar vi säkerheten för gående och cyklister på Bergsgatan

Vi ska göra två gång- och cykelpassager på Bergsgatan i Sundsvall säkrare och mer tillgängliga. Arbetena kan påverka dig som bor längs Bergsgatan eller färdas längs vägen.

Vi påbörjar jobben med passagerna tisdagen den 18 augusti och räknar med att det tar omkring två veckor. De aktuella övergångsställena ligger i höjd med Dalgatan respektive Sidsjövägen.

– Vi kommer i huvudsak att arbeta på kvällarna för att störa trafiken så lite som möjligt. Hur länge vi arbetar varje kväll beror på väder- och ljusförhållandena, säger Kristofer Engstrand, projektledare på Trafikverket.

Arbetena kan uppfattas som bullerstörande.

Trots att arbetena i huvudsak pågår på kvällarna kommer du som använder Bergsgatan dagtid också att märka av arbetena.

– Räkna med något försämrad framkomlighet förbi arbetsområdena, säger Kristofer Engstrand.

Åtgärden på Bergsgatan är ett led i att förbättra säkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister längs vägen. Vi ska justera refugerna, lägga ny kantsten och lägga taktila plattor för att underlätta för människor med synnedsättning. Passagen i höjd med Sidsjövägen ska också flyttas några meter österut.