Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidningen Byggplats - Många olika alternativ för E14-trafiken förbi Sundsvall

Håll utkik i din brevlåda, den 22-23 november kommer ett nytt nummer av tidningen Byggplats att delas ut till hushåll i Sundsvall. Magasinet som lyfter fram flera av våra stora infrastruktursatsningar. I detta nummer, utredningen av E14 framtida läge.

Trafikverket utreder en ny sträckning av E14 förbi Sundsvall. Bergsgatan, där trafiken går idag, är tungt belastad, med köer och dålig luftkvalitet som följd.
Text: Thomas Ekenberg

E14 är en viktig pulsåder för trafiken västerut, och pekas också ut som ett viktigt stråk i EU:s transportnätverk TEN-T. Men ett stort och växande problem är att sträckan genom Sundsvall inte är anpassad till dagens krav på trafikleder. Trafiksäkerheten är ett problem liksom luftkvaliteten. Tidvis blir det också långa köer på sträckan. Därför utreds en alternativ dragning.
– Syftet är att hitta en framtida sträck­ning­ av E14 som kan minska ­problemen längs Bergsgatan, säger Ulrika Sundgren, projektledare på ­Trafikverket.

Hög kapacitet

Ett antal olika alternativ både norr och söder om stan ska utredas (se kartan).
Målet är hitta en lösning som kan ge hög kapacitet med mötesseparerad väg och en hastighet på 100 km/h.
Generellt kan man säga att de stråk som går söder om stan kommer att bli dyrare att bygga, helt enkelt för att det rör sig om längre sträckor. I de södra delarna finns också värdefulla naturvärden och friluftsområden som skulle påverkas negativt av en ny väg.
Men även alternativen norr om stan har sina utmaningar. Ett är trafik­situationen i Birsta, som redan i dag är ansträngd och skulle öka ännu mer om E14-trafiken leds via Timmervägen. En ny dragning via Hulivägen finns också med som ett alternativ, men den skulle gå nära bostadsområdena i Granloholm och Bydalen.
– Det är komplicerat och det finns på förhand inget givet alternativ. Miljö, markförhållanden, kultur- och naturvärden är några av de faktorer som utredningen tar hänsyn till, men även kostnaden, säger Ulrika Sundgren.
Trafikverkets prognos pekar på att ­trafiken på E14 kommer att öka med cirka 17 procent fram till år 2040. För den tunga trafiken är ökningen ännu större.
– Redan i dag är det närmare 17 000 fordon per dygn i snitt på den mest ­trafikerade delen genom stan.

Hur ska trafiken som ska västerut på E14 undvika att gå rakt igenom stan? Det ska Trafikverket utreda med en mängd olika alternativ, både söder och norr om stan.Klicka för större bild.
Hur ska trafiken som ska västerut på E14 undvika att gå rakt igenom stan? Det ska Trafikverket utreda med en mängd olika alternativ, både söder och norr om stan. Klicka för större bild. 

 

 

Endast utredning

En ny väg kommer uppskattningsvis att kosta hundratals miljoner och i dags­läget finns ingen finansiering för detta. Projektet omfattar i nuläget endast ­utredningsåtgärder.
– Det är svårt att i dag säga något ­datum när en ny väg kan finnas på plats. Projektet måste också in i den ­nationella planen som regeringen fattar beslut om, påpekar Ulrika Sundgren.
En ny väg eller järnväg planeras ­enligt en särskild process där samrådsunderlaget utgör den första delen. Den beskriver behov och problem och har varit ute på remiss under våren.
I nästa steg tittar Trafikverket ­närmare på de olika alternativen för att kunna förorda en lämplig lokalisering. Ett ställningstagande kan ske under nästa år och följs av ytterligare ett samråd, innan den slutliga vägplanen presenteras. Även den får berörda ha synpunkter på, innan den vinner laga kraft. Sedan kan den nya vägen börja att byggas.

Bergsgatans framtid

Samtidigt utreds också hur Bergsgatan ska se ut i framtiden på den tre kilometer långa sträckan mellan Fridhemsgatan och Timmervägen.
– Bergsgatan är redan i dag tungt trafikerad, möjligheten att bygga om den för att anpassa den efter en ökande trafik är också små. Men den är även en viktig stadsgata och en stor del av trafiken kommer ändå att finnas kvar på vägen även efter att genomfartstrafiken flyttat, säger Ulrika Sundgren.

Fakta/E14 – ett historiskt stråk

  • E14 är en Europaväg som börjar vid trafikplats Skönsmon och fortsätter till Norge där den ansluter till Trondheims nya flygplats i Stjørdal.
  • Vägen är 455 km lång, varav 10 mil på den norska sidan.
  • Den ingår i EU:s nät av viktiga transportstråk, TEN-T.
  • Stråket från Sundsvallskusten och Bottenhavet till Atlanten har under många hundra år varit en viktig färdled. S:t Olovsleden, pilgrimsleden till Nidarosdomen i Trondheim, går i huvudsak efter samma sträckning, liksom järnvägen i form av Mittbanan och Meråkersbanan.
  • Fram till 1992 hette vägen E75.
     

Här kan du läsa tidningen Byggplats digitalt