Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Flera förslag till ny dragning av E14 i framtiden
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Tidningen Byggplats: Många vill tycka till om nya E14

Hur ska E14-trafiken gå förbi Sundsvall i framtiden? Samråd om den nya sträckningen har hållits under hösten och intresset har varit stort att lämna synpunkter.

På  grund av Corona-pandemin har samrådet om de olika lokaliseringsalternativen hållits helt digitalt. Normalt försöker Trafikverket via fysiska möten informera berörda och intresserade om de olika förslagen, något som denna gång helt har ersatts av digital information.

Digital info

– Via en digital samrådsapplikation har vi kunna dela information kring de olika alternativen och dess effekter och konsekvenser. Intresserade har kunnat hitta samrådshandlingar, översiktskartor, VR-filmer och bilder, berättar Ulrika Sundgren, projektledare vid Trafikverket.

Och det digitala samrådet verkar ha fungerat, för ovanligt många synpunkter har kommit in till Trafikverket, över 200 stycken.

– Det är myndigheter som regionen och länsstyrelsen men också många privatpersoner som har lämnat synpunkter. Vi sammanställer och väger samma dessa inför det kommande arbetet med att välja förslag till sträckning.

Nästa år

Fem olika alternativ till sträckning har utretts, både norr och söder om stan.

– Det går inte säga idag vilket alternativ Trafikverket kommer att välja. Ett sådant beslut kommer troligen
först under 2021, säger Ulrika Sundgren.

I dagsläget är det också oklart när en byggstart kan ske. För närvarande finns inget beslut om finansiering och
projektet finns inte med i regeringens långsiktiga nationella transportplan, som sträcker sig till 2029.

I utredningen föreslår Trafikverket även förbättringar på den del av E14 som i dag passerar centrum.