Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Idag går E14 genom Sundsvall på Bergsgatan.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Fortsatt utredning kring E14:s framtida läge genom Sundsvall

Trafikverket kommer att fortsätta att utreda den omdiskuterade dragningen av E14 genom Sundsvall. Från och med nu är dock inte det sydliga alternativet (S1) längre aktuellt.

- Anledningen till att vi behöver mer tid är att det är en väldigt viktig fråga för Sundsvall och sundsvallsborna. Vi behöver diskutera och utreda fördelar och nackdelar med de olika förslagen med alla inblandade. I dagsläget råder det dessvärre ganska stor oenighet bland remissinstanserna kring vilket alternativ som är mest optimalt, säger Ulrika Sundgren, projektledare vid Trafikverket.

Efter beslut av Trafikverket kvarstår de tre nordliga alternativen samt nuvarande sträckning på Bergsgatan. 

Trafikverkets inriktning var tidigare att kunna ge ett besked gällande E14:s framtida dragning i början av detta år. Nu förlängs utredningstiden och ett ställningstagande kommer i början av 2022. Samtidigt så plockas ett av de tidigare utredda alternativen bort. Den sydliga dragningen, benämnd S1, är inte längre ett alternativ för en framtida E14-dragning.

- Det var väldigt få remissvar förordade S1 och det fanns tunga argument emot alternativet. Med anledning av det ser vi nu ingen anledning att fortsätta att utreda det alternativet, säger Ulrika Sundgren.

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har även stor betydelse för turisttrafiken till och från fjällområdet Åre-Storlien. E14 ingår också i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T)

- Vi utreder en ny lokalisering av E14 och vad en sådan skulle betyda för trafiksituationen på E14 i och strax utanför Sundsvall, och vilken sträckning som i så fall skulle vara mest lämplig. Samtidigt pågår givetvis arbetet, tillsammans med Sundsvalls kommun, med att se över bristerna och hitta förslag på lösningar för den hårt trafikerade Bergsgatan, säger Ulrika Sundgren, projektledare vid Trafikverket.