Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E14, Timmervägen-Stöde, ombyggnad

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten på E14 mellan Timmervägen och Blåberget har vi byggt om sträckan. Vi har också planer på ombyggnad mellan Blåberget och Stöde i två etapper. Det saknas just nu finansiering till de sträckorna.

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för turisttrafiken till och från fjällområdet och ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).

Sträckan mellan Timmervägen och Stöde är mycket olycksdrabbad och diskussioner har sedan länge förts om tänkbara åtgärder. Vägen har dålig geometrisk standard och vägbredden varierar mellan 9 och 13 meter. Den låga hastigheten leder också till framkomlighetsproblem särskilt under rusningstid morgon och kväll.

Vi har jobbat förberedande för att rusta upp hela sträckan, men i dagsläget har vi endast finansiering för delsträckan mellan Timmervägen och Blåberget. Vi har slutfört planläggningsprocessen för sträckan Blåberget – Matfors och vägplanen har varit ute på granskning. Fram till dess att det finns finansiering kommer vi att låta det fortsatta arbetet på den delen av E14 ligga vilande.

På den här sidan hittar du de dokument från planläggningsprocessen som rör hela sträckan, även de delar som saknar finansiering.

I projektet ingår också delsträckan Rastplats. Mer information om rastplatsen hittar du på den här webbplatsen.