Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Öppet hus i samband med samråd

Den 15/10 2015 bjöd vi in till öppet hus för att informera om den första etappen i ombyggnaden av E14, Timmervägen - Blåberget, och få in synpunkter på samrådsunderlaget.

Drygt 50 personer kom till Rotundan i Bergsåker för att få mer information om planerna kring ombyggnaden av den första delen av E14. Fram till den 16 november är det möjligt att lämna synpunkter på samrådsunderlaget.

- Vi är inne i ett tidigt skede och det vi presenterar nu är utredningsområdet. Det är viktigt att vi redan nu får in synunkter. Samrådsunderlaget ligger till gund för Länsstyrelsens beslut om projektet kommer att medföra en betydande miljöpåverkan eller inte. Vid beslut om betydande miljöpåverkan behöver vi ta fram en miljökonsekvensbeskrivning. Under januari planerar vi att bjuda in till ytterligare samråd i samband med att vi har gjort en lokaliseringsutredning, berättar projektledare Ulrika Sundgren.

Under den allmänna informationen berättade Ulrika om planprocessen och var vi befinner oss just nu. Att E14 tillsammans med flera andra projekt i Sundsvall ingick i det kompensationspaket kommunen förhandlade sig till i samband med diskussionerna kring broavgiften. Där ingår även Bergsåker triangelspår som kommer att beröra ombyggnaden av E14 vid Timmervägen.

Anders Ågren, uppdragsledare från ÅF berättade lite mer om utredningsområdet och målen att förbättra trafiksäkerheten, förbättra framkomligheten både för oskyddade och skyddade trafikanter, skapa god miljö och anpassa ombyggnationerna efter landskapet och förbättra möjligheten för kollektivt resande.

Trafikverkets markförhandlare Per-Anders Hamrin berättade om vägrätt, om markintrång och vad som ersätts samt vilka som får ersättning.

Fortsatt tidplan

Delsträcka 1, Timmervägen-Blåberget

•Samråd inför BMP*-beslut, 12 oktober-16 november 2015 (* BMP=Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan)

•Samråd om lokalisering, januari 2016

•Samråd planförslaget, våren 2016

•Granskning (utställning), vintern 2016/17

Delsträcka 2 Blåberget-Matfors, 3 Matfors-Stöde och rastplats Stöde

•Samråd inför BMP-beslut, december 2015/januari 2016 (* BMP=Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan)

Tack för ditt deltagande, vi tar med oss de synpunkter vi fick både under och efter mötet i vårt fortsatta arbete med projektet.

Presentationen från mötet finns under Dokument/Informationsmaterial