Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för delsträckan Timmervägen - Blåberget finns tillgänglig för granskning

Den 3 mars till den 10 april 2017 ställer vi ut vägplanen för E14, delsträckan Timmervägen - Blåberget för granskning. Det innebär att du kan ta del av förslaget på hur vägen mellan korsningen med Timmervägen och Blåberget planeras att byggas om.

- Granskning är ett tillfälle för oss att samla in synpunkter på vägplanen från dem som berörs såsom sakägare, allmänhet, organisationer och myndigheter, berättar Trafikverkets projektledare Ulrika Sundgren.

Vägplanen med miljökonsekvensbeskrivning består av kartor och beskrivningar av hur vägen ska byggas om samt av samrådsredogörelsen. Den innehåller även indragning av väg från allmänt underhåll vid Blåberget

- Vi har tagit fram ett förslag till ny fyrfältsväg på denna delsträcka som vi planerar att bygga strax söder om befintlig E14. Genom att bygga en ny väg kan trafiken fortsätta att köra på befintlig E14 under byggtiden. I vägplanen beskriver vi även ombyggnad av korsningarna mot Timmervägen och Blåberget. Vi föreslår en planskild korsning som ersätter dagens cirkulationsplats vid Timmervägen/E14, berättar Ulrika Sundgren.

Samråd under arbetet med planen

Under arbetet med att ta fram vägplanen har vi haft samråd och dialog med allmänhet och berörda fastighetsägare, myndigheter och Sundsvalls kommun om deras behov. Utifrån de förutsättningar som finns har synpunkter arbetats in i vägplanen. Även under granskningsperioden finns möjlighet att lämna in synpunkter till oss att ta hänsyn till innan planen fastställs.

Här finns vägplanen

Fram till den 10 april finns vägplanen att ta del av på följande platser under ordinarie öppettider för respektive verksamhet:

  • Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand
  • Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall

Vägplanen finns även här på webben, under Dokument och Aktuella handlingar för delsträckan Timmervägen - Blåberget.

Lämna gärna synpunkter

Vi vill gärna ta del av dina synpunkter. Skicka dem till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 eller via e-post investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 10 april 2017. Ange diarienummer TRV 2015/77249

Du kan även lämna dina synpunkter digitalt via nedanstående länk.

Öppet hus

Måndag den 13 mars kl. 17.00-20.00 hälsar vi dig välkommen att träffa representanter från projektet på Nävsta
skola, Selånger. En information hålls kl. 18.00.