Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplan för ombyggnad av E14, delen Timmervägen-Blåberget har vunnit laga kraft

Den första av tre vägplaner för E14 mellan Timmervägen och Stöde har vunnit laga kraft. Inga överklaganden kom in så vägplanen för den första delsträckan, mellan Timmervägen och Blåberget, vann laga kraft den 7 april 2018 .

E14 mellan Timmervägen och Stöde är indelad i tre delsträckor och en rastplats. Vägplanen omfattar en ny fyrfilig väg på en sträcka av cirka 6.3 km mellan väg 86/Timmervägen och Blåberget. Denna delsträcka av E14 blir en mötesfri väg för att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten för fordon och gång- och cykeltrafikanter.

- Den nya vägen kommer att byggas söder om befintlig E14 och innefattar två nya planskilda korsningar, en vid Timmervägen/E14 och en vid Blåberget med nya gång- och cykelvägar. Att bygga den nya vägen skild från dagens E14 känns bra både för våra entreprenörers arbetsmiljö och för trafikanterna som under stora delar av byggtiden kommer kunna fortsätta köra där de kör idag. Om cirka två år, när trafiken flyttas över till den nya vägen kommer befintlig E14 att byggas om och anpassas till sin nya funktion. Vägsträckan kommer att byggas om så att gång- och cykeltrafiken kan ske på de en meter breda vägrenarna, berättar Trafikverkets projektledare Ulrika Sundgren. 

Fastställelsebeslutet för vägplanen kom från Trafikverkets planprövningsenhet den 2 mars 2018. Överklagandetiden på fastställelsebeslutet löpte till 6 april 2018. Då inga överklaganden kom in så vann vägplanen laga kraft den 7 mars 2018. Detta beslut är en viktig förutsättning för att projektets tidplan ska kunna följas, vilket innebär byggstart kring årsskiftet 2018/2019 och ett färdigställande under 2021.

- Det här är en efterlängtad ombyggnad av E14 och vi har jobbat med vägplanen för denna deletapp sedan 2015 för att hitta den optimala lösningen för en ny fyrfältsväg. Det känns så roligt att den nu har vunnit laga kraft och att vi närmar oss byggstart. Under april kommer vi att skicka ut ett förfrågningsunderlag för att upphandla en entreprenör och räknar med att inleda arbetet med avverkning kring årsskiftet, säger Ulrika.

Fastställelsehandling och beslut om fastställelse hittar du under Dokument/Aktuella handlingar

- Vi jobbar parallellt vidare med att ta fram vägplaner för de två övriga delsträckorna mot Stöde. Vägen ska bli en mötesseparerad 2+1 väg, ett körfält i en körriktning och två körfält i motsatt riktning. Under 2019 kan vägplanen för sträckan Blåberget till Matfors vinna laga kraft och det innebär i så fall en tänkbar byggstart när första delsträckan är klar 2021. Sista etappen mellan Matfors och Stöde saknar finansiering så för den har vi i dagsläget inget årtal för byggstart. Nu ser vi fram emot att förbättra den första delsträckan av E14 avslutar Ulrika.