Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vägplanen för väg E14, delen Timmervägen–Blåberget är fastställd

Vägplanen för E14, delsträckan mellan Timmervägen och Blåberget fastställdes fredag den 2 mars 2018. Vägen byggs om till en fyrfältsväg med en ny anslutning till Timmervägen och Blåberget.

Vägplanen är en lagstadgad del i processen att bygga om E14. Den ger en detaljerad beskrivning av objektet som ska byggas och vilka effekter det får på omgivningen.

– Att vägplanen nu är fastställd är en viktig del i processen med att bygga om E14, delsträckan mellan Timmervägen och Blåberget. Vi bygger om vägen för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för både fordonstrafikanter och oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister. Vinner planen laga kraft så kan vi inleda ombyggnationen innan årsskiftet, säger projektledare Ulrika Sundgren.

Innan planen börjar gälla krävs ett antal steg. Den 9 mars kungjordes vägplanen via annons i Post- och inrikes tidning. Därefter följer fyra veckor då den som är berörd av beslutet ges möjlighet att överklaga. Om beslutet överklagas så går frågan vidare till Regeringen som fattar beslut.

Arbetet med att ta fram en vägplan startade under 2015 och har pågått till augusti 2017 då den lämnades vidare till den avdelning inom Trafikverket, som har uppdraget att pröva och bedöma om planen kan fastställas.

Parallellt med framtagandet av vägplanen har det genomförts samråd med allmänheten och remissomgångar med olika myndigheter. Innan en vägplan slutligen kan skickas för fastställelse krävs en tillstyrkan från Länsstyrelsen. Denna kom i juni 2017 och planen skickades därefter in för fastställelse under augusti samma år.

Läs beslut om fastställd vägplan under Dokument - Aktuella handlingar