Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen på öppet hus

Vi har tagit fram en vägplan som innehåller förslag på mötesseparerad 2+1 väg, ombyggnad av korsningar vid Matfors, Vattjom östra, Berg och Töva samt indragning av väg från allmänt underhåll vid Töva.

Längs hela sträckan planeras ett sammanhängande gång- och cykelstråk.

Vägplanen berör outrett markområde vid Vattjom/Matfors samt vid Berg där ägarförhållanden inte är kända för dessa fastigheter, genom annons i lokalpress samt i Post- och inrikestidningar 14 juni 2018 informeras ägarna av outrett markområde om granskning.

Granskningstid: 14 juni -3 september 2018

Plats för handlingar: Trafikverket Region Mitt, Nattviksgatan 8 i Härnösand, Sundsvalls kommun, Norrmalmsgatan 4 i Sundsvall. Delar av handlingen finns under Blåberget-Matfors dokument.

Öppet hus: Representanter för projektet finns på Rasåsgården, Rasåsen 149 i Töva, den 18 juni kl. 17-20. En information hålls kl. 18.00.

Synpunkter: Skicka dina synpunkter till Trafikverket, Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller e-post investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 3 september 2018. Ange diarienummer TRV 2015/77251.

Mer information: Ulrika Sundgren, Projektledare, 010-123 88 98, Per-Olof Persson, bitr Projektledare, 070-637 29 37 eller Anders Ågren, Uppdragsledare, 010-505 24 58.